16. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kunstprosjekt hvor barn og unge kan delta på workshops ledet av kunstnere er ett av eksemplene for tildeling. (Foto: Katrine Lunke)

363 prosjekter for barn og unge får støtte fra bankstiftelse

Denne våren tildeler Sparebankstiftelsen DNB 248,5 millioner kroner fordelt på 363 store og små prosjekter i regi av organisasjoner og lag. Flere lag og foreninger i Eiker-bygdene får nå penger til tiltak.
Annonse

Tildelingene skal bidra til at flere barn og unge kommer i aktivitet, opplever mestring og føler tilhørighet.

Søknadsfristen var 1. desember, og 45 prosent av søknadene er innvilget. Stiftelsen eier 8,4 prosent av DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer tildelingene.

Annonse

Alle tildelingene vedtas av styret i Sparebankstiftelsen DNB, med utgangspunkt i stiftelsens vedtatte strategi og overordnede mål.

Disse får støtte nå
Størsteparten av tildelingene gis organisasjoner, lag og foreninger i stiftelsens geografiske kjerneområde, som er de tidligere fylkene Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold, samt Ringsaker kommune. I tillegg gis det støtte til enkelte landsdekkende prosjekter.

Se hvilke tiltak som får støtte i Buskerud her

I vårt område er flere lag og foreninger som får penger. Dette gjelder blant annet Mjøndalen Idrettsforening som får 80.000 til leder-, trener- og dommerkurs for ungdom. Vestfossen IF får 200.000 til videreutvikling av tiltaket «Energitanken – Fun Games».

Den største tildelingen i Buskerud går til Utøya som får 12 mill. kroner til et Demokrativerksted på øya.

Stiftelsen støtter aktiviteter for barn og unge inntil 25 år innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv.

Det er svært varierte tiltak som får støtte, fra kompetanseløft for ledere og trenere til kunstformidlingsprosjekter. Mottakerne er blant annet idrettsforeninger, museer, velforeninger og borettslag, skoler og FAU, fritidsklubber, speidere og 4H, kommuner, musikkorps, kor, danseskoler, amatørteatre, turlag og grendelag.

Felles for prosjektene som får støtte er at de skal bidra til at flere barn og unge kommer i aktivitet, opplever mestring og føler tilhørighet.

De tildelte beløpene varierer fra 30.000 kroner til 25 millioner kroner. Det høyeste beløpet tildeles til videreføring av programmet «Flere talenter mot toppen» i fem år, i regi av Olympiatoppen, som sørger for at flere idretter får nytte av bidraget.

Nye muligheter fremover
Blir du inspirert til å søke støtte? Sparebankstiftelsen DNB har tre søknadsfrister: 1. september, 1. desember og 1. april. Søknadsskjema og informasjon finnes på sparebankstiftelsen.no

Del:
Annonse