12. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Fra nå av og frem til 20. august er det innført båndtvang for hunder i hele landet. (Foto: Liv Ingrid Kravdal)

Ingen aprilspøk fra Statsforvalteren: Nå er det innført båndtvang

Nei da – det er ingen aprilspøk fra Statsforvalteren dette. Av hensyn til husdyr og vilt er det fra 1. april til og med 20. august innført båndtvang i hele landet. Det melder Statsforvalteren i Oslo og Viken på sine nettsider.
Annonse

I yngle- og hekketiden kan selv små forstyrrelser være ødeleggende for dyrelivet. I denne perioden skal hunder derfor holdes i bånd, slik at forstyrelser og skader på husdyr og vilt, inkludert reir og bo, unngås. Bestemmelsene om båndtvang er hjemlet i Lov om hundehold (hundeloven) § 6, og er gjeldene i hele landet.

Statsforvalteren oppfordrer alle hundeeiere til å vise hensyn, både i båndtvangstiden og ellers, og minner samtidig om at det i enkelte friluftsområder og verneområder er båndtvang hele året (utvidet båndtvang). For verneområder er eventuelle regler om utvidet båndtvang spesifisert i områdets verneforskrift. Verneforskriftene finner du på lovdata.no.

Annonse

Kommunene har avsatt flere friområder for hund i vår region. Her kan hunder slippes fri for trening, lufting og dressur uavhengig av gjeldende båndtvangsbestemmelser. Kontakt din hjemkommune om du lurer på om det avsatt friområder for hund i ditt nærområde, skriver de.

Del:
Annonse