16. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kaniner funnet dumpet langs med vei. (Foto: Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren)

Stadig flere dumper dyrene sine før påskeferien

Hvert år blir tusenvis av familiedyr dumpet og hensatt i hjelpeløs tilstand. Årets dumping-sesong startet tidligere enn normalt, og Dyrebeskyttelsen Norge tror ikke det vil bli færre dumpede dyr enn tidligere år.
Annonse

– Vi forventer at enda flere dyr får hjelp i år sammenlignet med fjoråret. Obligatorisk ID-merking av familiedyr er den åpenbare løsningen. Mange land krever ID-merking av familiedyr. Norge er en sinke i denne sammenheng, vi håper politikerne snart for øynene opp for problematikken, sier Åshild Roaldset, veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge.

Dumper familiedyret når de er lei
Dyrebeskyttelsen Norges 27 lokalavdelinger hjelper hvert år over 6.000 familiedyr – mange av disse har blitt dumpet og etterlatt til seg selv. For lokalavdelingene markerer ofte påsken starten på dumping-sesongen.

Annonse

I år fikk Dyrebeskyttelsen Norge imidlertid meldinger om dumping allerede i starten av mars-måned, og flere av lokalavdelingene har allerede nå økt behov for fosterhjem. Uten ID- merking er disse familiedyrene overlatt til en tragisk skjebne.

Ikke bare katter
Det er ikke bare katter som dumpes av sine eiere. Kaniner slippes gjerne fri når eier går lei eller at de får for mange dyr fordi kaninene ikke har blitt kastrert. Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdelinger har de siste årene fått inn stadig flere dumpede kaniner. Kaniner har en unik evne til å få mange avkom på kort tid, og det betyr at det raskt kan dreie seg om flere titalls individer som lider.

– Kaniner er beskyttet av dyrevelferdsloven. Det er ulovlig å dumpe dem, og loven krever at eier skal beskytte kaninen fra farer og et uegnet levemiljø. Eiere som dumper kaninen sin begår et grovt brudd på dyrevelferdsloven og bør straffes for dette, sier Roaldset.

Lider som hjemløse
Eierløse kaniner og katter har svært dårlig dyrevelferd og mange lider i lang tid før de dør. Et stort antall katter og kaniner blir dumpet i Norge. Begge artene kommer fra varmere strøk, og er ikke skapt for et liv alene utendørs. De vil ha store utfordringer med det norske klimaet, i tillegg til dårlig tilgang på mat og økt risiko for sykdom og skader.

Flere land i Europa har innført obligatorisk ID-merking av familiedyr – deriblant Sverige som i starten av 2022 stemte for at det blir krav om ID-merking og registrering av katt fra 2023.

Dyrebeskyttelsen Norge krever at myndighetene tar grep og innfører det samme i Norge. ID-merking vil øke dyrenes rettsvern, gjøre det enklere å gjenforene dyr som kommer bort fra eier, samtidig som det er et helt nødvendig verktøy dersom Mattilsynet skal modernisere tilsynsarbeidet sitt ved hjelp av allerede eksisterende databaser.

Del:
Annonse