23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Stadig flere vil ta førerkort, men overraskende mange stryker på teoriprøven og på oppkjøringen. Da går det mye tid og penger tapt. (Illustrasjon)

Fortsatt høy strykprosent på førerprøven, tross lange ventelister

Statens vegvesen har som kjent slitt med å ta unna køen for alle som vil ta sertifikat. De har gjentatte ganger oppfordret kandidatene til å være ekstra godt forberedt, men dette til tross stryker overraskende mange både på teori og praktisk kjøring.
Annonse

I mars ble det gjennomført 1.284 praktiske førerprøver i Buskerud. Men hele 27 prosent av kandidatene strøk på den praktiske prøven. Alle tallene her gjelder førerkort klasse B for personbil.

1.087 personer tok den teoretiske prøven på fylkets trafikkstasjoner, men her var resultatet enda dårligere. Bare 64 prosent besto prøven. Det betyr en strykprosent på hele 36.

Annonse

Det ble gjennomført 374 flere oppkjøringer i mars i år enn året før.

Ved Drammen trafikkstasjon ble det gjennomført 726 praktiske prøver totalt og 535 av disse var for personbil. Det ble holdt 350 teoriprøver.

Ved Kongsberg trafikkstasjon ble det gjennomført 158 praktiske prøver totalt og 133 av disse var for personbil klasse B. I tillegg ble det avholdt 179 teoriprøver ved stasjonen.

For landet som helhet ble det holdt 15.064 praktiske førerprøver hvorav 11.322 var for klasse B. Totalt ble det holdt 20.141 teoriprøver.

Det koster penger og tar tid å stryke på både teori og praktisk prøve og det gjør at køende hos Statens vegvesen blir enda lengre enn de trenger å være.

Det er altså Statens vegvesen som har ansvaret for både de teoretiske og praktiske prøvene som skal sikre at alle som skal kjøre ut på veiene våre har den nødvendige kompetansen og tryggheten som kreves. Dette er et viktig arbeid for å nå nullvisjonen mot null drepte og hardt skadde i trafikken.

Mange vil nok si at dette målet er utopi, men både Statens vegvesen og øvrige myndigheter og instanser, jobber mot dette målet og Norge er det land i Europa med færrest dødsulykker i forhold til folketallet selv om vi ofte har meget utfordrende kjøreforhold.

Del:
Annonse