21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Fjern bensin- og strømavgiftene i stedet for å gi småpenger i strømstøtte

LESERINNLEGG: Statens inntekter stiger kraftig som følge av økt oljepris og økte strømpriser. Det anslås at staten får 24 milliarder kroner kun i økte strøminntekter i desember 2021-mars 2022.
Annonse

Privatøkonomien til nordmenn og norske bedrifter blir derimot stadig dårligere som følge av økte utgifter til strøm og drivstoff. Løsningen til stortingspolitikerne og Regjeringen har vært å gi strømstøtte, som har blitt kritisert for å være lavere enn hva inntrykket statsminister Jonas Gahr Støre og hans regjering har gitt.

Det gis strømstøtte på 80 prosent av elektrisitetsprisen, men ut fra den totale sum på strømregningen med nettleie og avgifter mm, utgjør støtten bare 15-30 prosent av regningen. Når det gjelder den økte bensinprisen «følger man situasjonen nøye».

Annonse

I et land så langt nord som Norge med kalde vintre, bør innbyggerne ha råd til å varme opp boligen uten å fryse. I stedet for å fjerne strømavgiftene og derigjennom gjøre elektrisitet billigere, har Regjeringen og stortingspolitikerne besluttet å gi relativt sett småpenger i strømstøtte sammenlignet med statens økte inntekter.

Det virker som stortingspartiene og Regjeringen arbeider for at hele befolkningen skal betale høye summer i skatter og særavgifter, og forventer at nordmenn blir takknemlige for å få tilbake smuler av dette gjennom eksempelvis strømstøtte.

Liberalistenes løsning på strømkrisen ville innebære å fjerne alle statlige avgifter knyttet til strøm. På mellomlang sikt vil vi gjøre flere tiltak for å bygge ut vannkraften, slik som å endre beskatningen av vannkraftverk som eksempelvis Energi Norge også arbeider for. Vi kunne bygget ut mye ekstra vannkraft i eksisterende vannkraftverk, hadde det ikke vært for at skattesystemet gjør det ulønnsomt.

Selv om bensinprisen har falt fra 27 kr per liter på det høyeste, er prisen fortsatt rekordhøy. Nordmenn har fått en forsmak på det grønne skiftet som stortingspartiene arbeider for. Mens Regjeringen «følger situasjonen nøye» får staten samtidig stadig økte inntekter via avgifter på oljeutvinning og avgifter på bensin og diesel.

Liberalistene vil i motsetning til regjeringen fjerne alle avgifter på bensin som strakstiltak. Med en bensinpris på 25 kroner, vil en fjerning av alle avgifter redusere bensinprisen til litt over 13 kroner.

Deniz Gungør og Jan-Øyvind Lorgen
Liberalistene

Del:
Annonse