21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leserbrevforfatter Magnus Weggesrud fra Senterpartiet.

LESERINNLEGG: Drivstoffprisene må ned

Ved stortingsvalget i 2021 fikk Arbeiderpartiet og Senterpartiet stor tillit av folk. Den tilliten må vi forvalte klokt. Regjeringen må oppleves som et nyttig verktøy for folk.
Annonse

Det innebærer at regjeringen ikke bare skal sitte og administrere landet, men hele tiden utvikle gode løsninger som gjør livene til folk bedre og stille opp når folk opplever trøbbel. 

Under koronapandemien stilte myndighetene opp for folk og næringsliv. Det gjorde at Norge kom seg godt gjennom pandemien. Fordi vi kunne. Fordi vi over mange tiår har forvaltet verdiene våre på en klok måte. Norge har en økonomisk evne som få andre land i verden har, og det er nettopp i krisesituasjoner vi må kunne bruke den evnen. 

Annonse

Regjeringen stilte opp og har varslet at de vil fortsette å stille opp for å dempe de økte utgiftene folk har til strøm. Selv om regjeringen burde reagert raskere og kraftigere med støtteordninger, så stilte de faktisk opp. 

Det må regjeringen også gjøre nå som pumpeprisene på drivstoff er skyhøye.

Det er ingen som er uenige i årsakene til de økte prisene på drivstoff. Den urolige verdenssituasjonen som følge av Russlands feige krig mot Ukraina påvirker markedet.

Det fratar imidlertid ikke regjeringen ansvaret for å gjøre noe. Hvorfor? Fordi regjeringen skal være et verktøy for at folk og næringsliv skal oppleve økonomisk trygghet og stabilitet. 

Store deler av næringslivet er avhengig av drivstoff. Hvor mange bedrifter innen transport, anlegg, frakt, landbruk og andre næringer må gå konkurs før det reageres? Veldig mange privatpersoner er også avhengig av bilen i hverdagen for å komme seg på jobb, på butikken, i barnehagen, på fritidsaktiviteter etc. Særlig i distriktene hvor avstandene er store.

Det er i grunn det samme hva slags løsninger vi velger for å dempe prisene, enten det er å redusere avgifter, innføre støtteordninger eller annet. Pumpeprisen må ned. 

Norges sterke økonomiske muskler må brukes til å sikre egen befolkning trygghet og stabilitet i urolige tider. Derfor må regjeringen nå åpne både lommebok og verktøykasse og få ned prisene på drivstoff.  

Del:
Annonse