23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Sør-Norge syd for Dovre er berørt av dagens farevarsel for gress- og lyngbranner. Nå er det knusktørt ute og selv en sigarett kan antenne vegetasjonen.

Nytt farevaresel: Stor fare for gress- og lyngbrann på Østlandet

NVE og Varsom.no har i dag sendt ut et nytt farevarsel om stor gress- og lyngbrannfare for deler av landet sør for Dovre. Det beskrives som en utfordrende situasjon.
Annonse

Det har gjennom påsken vært en del branner som tilskrives kompostbinger og brenning av gress på ulike steder i Sør-Øst politidistrikt. Det skal ikke ha vært store verdier som har gått tapt i disse brannene, men det har vært flere husbranner i dette området.

Dagens varsel fra Varsom.no går i første rekke på gress- og lyngbranner, men med en knusktørr skogbunn kan dette raskt utvikle seg til større branner. Nedbøren som kom over deler av Østlandet i påskeuka, er for lengst tørket opp etter noen utrolig fine dager gjennom påskehelgen.

Annonse

I varselet fra Varsom.no heter det at vegetasjonen kan lett antennes og store områder kan bli berørt. Det minnes også om det generelle bålforbudet og at det enkelte steder kan innføres lokale restriksjoner når det gjelder faste bålplasser.

Faren for branner vil vare til det kommer nedbør av betydning.

Del:
Annonse