29. mai 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kommunedirektør Trude Andresen og økonomisjef Leif Arne Steingrimsen er hovedansvarlige for budsjettarbeidet. Men nå kan du påvirke hva det skal satses på de neste årene.

Åpent møte: Nå kan du påvirke kommunens prioriteringer

Bli med på et åpent budsjettseminar for innbyggere 23. mai eller kom med dine innspill skriftlig til oss. Oppfordringen kommer fra Øvre Eiker kommune, som inviterer til møte på Folkets Hus i Vestfossen.
Annonse

Hvert år i desember bestemmer kommunestyret prioriteringer for de neste fire årene. Det gjør kommunestyret gjennom det som heter kommuneplanens handlingsdel (tidligere kalt økonomiplan) og et budsjett for det kommende året. Kommunedirektøren og kommuneadministrasjonen må følge disse prioriteringene. Det tar nesten ett år å forberede budsjettet for neste år, og nå kan du komme med dine innspill til hva som er viktig fra 2023 og framover.

Starter prosessen på våren
Hvert år begynner prosessen i april-mai med at kommuneadministrasjonen starter jobben med det som skal bli kommunedirektørens forslag. Fordi kommunen gjør mange ulike ting tar det litt tid å få fram og koordinere alle innspill. I år prøver de for første gang å invitere innbyggerne med i denne prosessen fra starten av. Budsjett og kommuneplanens handlingsdel er tross alt et fellesdokument for alle som bor i Øvre Eiker. Det er ved å delta allerede nå at du kan øve størst påvirkning, skriver kommunen i en melding.

Annonse

Du kan komme med dine innspill på to måter
23. mai kl. 18-21 blir det budsjettseminar for innbyggerne på Folkets Hus Vestfossen. Her får du vite litt om rammene kommunen jobber innenfor, du får møte de som jobber med budsjettet i de ulike seksjonene i kommuneorganisasjonen, og du får kommet med dine forslag.

Helt fram til kommunedirektøren legger fram sitt forslag til budsjett og kommuneplanens handlingsdel i oktober, kan du også komme med dine innspill på sammenskapervi.no. Jo tidligere du kommer med innspillene, jo grundigere kan de bli vurdert.

Del: