19. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kriminalomsorgen bruker mer av samfunnsstraff og elektronisk fotlenke når forbrytelser skal sones for. (Illustrasjon)

Kriminalomsorgen: Stadig flere får sone straffen med fotlenke

Ved utgangen av april var soningskøen på 379 dommer, og elektronisk kontroll med fotlenke var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 280 iverksettelser. Samfunnsstraff tar stadig mer i bruk her til lands.
Annonse

Det viser statistikken som Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) nylig har publisert.

Straffegjennomføring i fengsel
I begynnelsen av mai var belegget i fengsel på 86,5 prosent med totalt 3.124 innsatte.

Annonse

– Av de 3.124 innsatte satt 615 (20 prosent) i varetekt.
– 782 (25 prosent) var utenlandske statsborgere.
– Kvinnelige innsatte: 169 (5,4 prosent).
– Antall forvaringsdømte i fengsel: 149 menn, 8 kvinner.
– 3 innsatte under 18 år. 1 soner dom og 2 sitter i varetekt.
– Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel i april 2022 var 86,7 prosent.
– Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel hittil i år: 85,6 prosent.

Soningskø
I begynnelsen av mai var soningskøen på 379 ubetingede dommer. Av disse avventer 14 dommer soning med elektronisk kontroll (fotlenke). Forrige måned var soningskøen på 473 ubetingede dommer.

Soningsoverføring
I april ble det effektuert fire soningsoverføringer til utlandet. Totalt er det effektuert syv soningsoverføringer i 2022. Dette er tre flere enn på samme tid i fjor.

Straffegjennomføring i samfunnet
I april 2022 ble det iverksatt 576 gjennomføringer av straff i samfunnet, som er 23 prosent færre enn i april 2021, der 748 gjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 280 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 142.

Elektronisk kontroll viser en nedgang på 18 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i fjor mens samfunnsstraff viser en nedgang på 34 prosent.

Når det gjelder saker som var aktive, ligger gjennomsnittstallet for hele april 2022 høyest for samfunnsstraff.

Program mot ruspåvirket kjøring viser en økning på 18 prosent sammenlignet med samme periode i fjor og bøtetjeneste synker med 25 prosent. Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) synker også, med prosent 33 fra 15 til 10.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, fordeler seg slik (de første tre kolonnene gjelder iverksatte saker):

Lovbrudd – straffegjennomføring i samfunnet
De domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i april 2022, er dømt for følgende type lovbrudd: (se tabell)

Del:
Annonse