10. desember 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Christer Best Gulbrandsen sto for møteledelse og opplegget mandag kveld og promoterte nettløsningen «Sammen skaper vi Øvre Eiker».

Engasjerte, men få på budsjettseminar i Vestfossen

Det var ikke mange «vanlige innbyggere» som hadde møtt opp til budsjettseminar på Folkets Hus i Vestfossen mandag kveld, men de som kom var engasjerte. Et helt greit møte, var dommen fra flere.
Annonse

Øvre Eiker har prøvd ut flere modeller for brukermedvirkning i ulike sammenheng, men det er første gang de inviterer til et innbyggerseminar med budsjettet for neste år som tema så tidlig i prosessen. Her stilte hele kommuneledelsen opp for å informere og for å få innspill fra innbyggerne om hva de burde bruke pengene på de neste årene.

For Øvre Eiker er langt fra en rik kommune og må bruke pengene de har til rådighet med stor omhu. De er derfor også en av landets mest effektive på drift målt i kroner pr. innbygger – med noen unntak. Barnevern stikker seg her fram, men også på næringsforvaltning og konsesjonskraft bruker kommunen langt mer enn sammenlignbare kommuner – såkalt Kostra-gruppe 07. Totalt bruker kommunen 62.868 kroner pr innbygger på ulike tjenester.

Annonse

Ba om innspill
Budsjettarbeidet for neste år i en kommune starter tidlig på våren. Normalt er det bare etatsledere og organisasjoner som får komme med innspill i en tidlig fase før politikerne får si sitt litt ut på høsten. Kommunedirektørens budsjettforslag legges fram i slutten av oktober.

Christer Best Gulbrandsen i samtale med Jill Andersen i Fiskum Barne- og Ungdomsteater. Det ble etterlyst mer penger til slike teatergrupper.

Politikerne skal så behandle dette samtidig som det legges ut til offentlig høring. Her kan alle som vil komme med innspill, men å gjøre store endringer i budsjettet på dette tidspunktet er vanskelig. Men som ordfører Knut Kvale sa under møtet – vi politikere har et visst handlingsrom selv om mye er brukt opp på forhånd.

Det endelige budsjettet vedtas i desember-møtet i kommunestyret og etter det er det opp til administrasjonen i kommunen å forholde seg til de tallene og føringene som er gitt der.

Helge Midtun i Røren Grendeutvalg har alltid mye på hjertet og kom her med innspill til kommunedirektør Trude Andresen.

Få, men engasjerte
Det var kanskje et 10-talls «vanlige innbyggere» som hadde møtt opp på budsjettseminaret mandag. Resten var engasjerte innbyggere fra grendeutvalg, lag og foreninger og noen politikere i tillegg til de ulike lederne for etatene i kommunen.

Det var rigget opp ulike stands i Folkets Hus for at deltakerne skulle kunne gå rundt og spørre de ulike etatene om det de måtte lure på. Det ble også delt ut informasjon relevant for seksjonene.

Under veis i møtet ble det samtaler over bordet med de ulike deltakerne. Og det ble diskusjoner om hva som var viktig for de enkelte stedene. Diskusjonene og tankene ble manifestert gjennom plakater på veggen som igjen skal legges ut på kommunens portal «Sammen skaper vi Øvre Eiker». Her kan du også følge debatten og opplegget rundt budsjettprosessen og komme med ytterligere innspill til kommuneledelsen.

Engasjerte, men ikke så mange minglet og synset på mandagens møte.

Det var mange punkter som ble limt opp på veggen i går kveld. Grendeutvalgenes rolle, fortau lang Grindaveien, penger til ulike ungdomsprosjekt som de musikalene Øvre Eiker har stått for tidligere og mer støtte til teatergruppene samt sang og musikk.

Det ble også etterlyst et bedre vedlikeholdsbudsjett i kommunen, et bedre transporttilbud for eldre i kommunen, utvikle kirken i Vestfossen med egen urnelund slik det er snakket om i årevis, samt trafikksikker skolevei i Vestfossen. Mange av innspillene bar preg av at de fleste i lokalet var nettopp fra Vestfossen.

Også aktiviteter på dagtid ble etterlyst, med klar hentydning til ledelsen på biblioteket. For her skjer det meste på kveldstid når det gjelder foredrag og konserter. Pensjonister etterlyser derfor tilbud og samlingspunkt på dagtid.

Benthe Haldorsen og Per Håkon Sundet i samtale med ordfører Knut Kvale.
Del:
Annonse