15. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Innlegget er skrevet av Tor Horgen Ellingsen.

Fortsatt full kamp for gjenopprettelse av Nedre Eiker kommune

Foreningen For Nedre Eiker har avholdt årsmøte og fellessamling hvor det ble valgt nytt styre bestående av Tor Horgen Ellingsen (leder), Ranveig S. Skogly (kasserer), og Marit Sletten, John Marvin Olsen og Vetle Gutterud Ellingsen som styremedlemmer.
Annonse

Dette innlegget er skrevet av Tor Horgen Ellingsen og alle opplysninger står for hans og foreningens regning.

På møtet deltok Clas Brede Bråten med foredrag om utfordringer og suksesser for hopplandslaget, mens forfatter og samfunnsdebattant Per Gunnar Steenvaag foredro om tvangssammenslåing av kommuner om fylker og utdrag fra sin bok «Kaosreformene». Begge trakk linjer til kommunesammenslåingen med Drammen.

Annonse

Med bakgrunn i hva som skjedde i prosessen som førte til Nedre Eikers nedleggelse og dagens tilstand i «nye» Drammen, vil styret fortsette arbeidet for å gjenopprette Nedre Eiker som selvstendig kommune.

Det som skulle bli så mye bedre for folk i Nedre Eiker har blitt vesentlig dårligere. Høyere driftskostnader, større administrasjon og dårlig styring fører til at både barnehager og sykehjem legges ned, mens salg av kommunale eiendommer og mindre vedlikehold av kommunale arenaer og friarealer skal redusere kostnadsnivået. Terskelen for sykehjemsplass foreslås å bli høyere.

Folk flest vil heller bo hjemme sier lederen for helse og omsorgskomiteen og avslører at han ikke har den minste kunnskap om demens og andre aldersbetingede lidelser.

For Nedre Eiker mener at nok er nok og at politikerne snart må forstå at gjenoppretting av de gamle kommunegrensene er eneste fremtidsrettede vei å gå.

Utfordringen er at det bare er politikerne som må fatte vedtakene og noen av dem ser ut til å ha liten forståelse for innbyggernes behov og hva som må til for å skape levedyktige og effektive kommuner.

For Nedre Eiker har igangsatt en «Min Sak»-aksjon for å få flest mulige innbyggersignaturer til kampen for å oppløse «nye» Drammen og gjenskape lokaldemokratiet i Nedre Eiker. Det er grunn til å tro at både Drammen og Svelvik ville tjene på dette.

Vi håper å få mange med på aksjonen slik at politikerne virkelig føler presset når de må behandle saken som de er lovpålagte til å gjøre.

Foreningen For Nedre Eiker
Tor Horgen Ellingsen (leder)

Del:
Annonse