23. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Adrian Tollefsen stiller for andre gang opp som Høyres ordførerkandidat i Øvre Eiker. 1. juni har partiet nominasjonsmøte om ordførervervet.

Stiller som ordførerkandidat for Høyre for andre gang

Nominasjonskomiteen i Øvre Eiker Høyre har innstilt på Adrian Tollefsen som partiets ordførerkandidat foran neste års kommune- og fylkestingsvalg. Det er andre gang Tollefsen forsøker å bli ordfører i kommunen.
Annonse

Øvre Eiker Høyres ordførerkandidat for kommunevalget 2023 nomineres av nominasjonsmøtet onsdag 1. juni kl. 18:00 i kommunestyresalen i rådhuset.

Innstillingen fra komiteen
Nominasjonskomiteens innstilling på ordførerkandidat bygger på medlemmenes tilbakemeldinger, intervjuer med kandidatene og komiteens egne vurderinger, skiver leder av komiteen, Anders B. Werp i en melding søndag kveld.

Annonse

Nominasjonskomiteen innstiller Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen som Øvre Eiker Høyres ordførerkandidat ved kommunevalget 2023. Her er deres begrunnelse:

Adrian er 34 år, bosatt i Hokksund, og arbeider som generalsekretær i Mental Helse Ungdom. Han er utdannet siviløkonom. Adrian har vært Høyres gruppeleder i kommunestyret siden 2015. I 2019-valget var han vår ordførerkandidat. Sammen med de andre Høyre-kandidatene gjennomførte han tidenes valgkamp.

I sine verv har han vist et tydelig engasjement for Høyres politikk og Øvre Eikers utvikling. Han har opparbeidet seg en posisjon som en aktiv, dyktig og initiativrik forkjemper for kommunens innbyggere og næringsliv.

Nominasjonskomiteen mener at vi med Adrian som ordførerkandidat legger et godt grunnlag for å vinne tilbake ordførerposisjonen ved neste kommunevalg.

Komiteens innstilling er enstemmig. Adrian er forespurt og har takket ja til å bli nominert som ordførerkandidat.

Om nominasjonsprosessen
Nominasjonskomiteen for Øvre Eiker Høyre begynte sitt arbeid i januar. Nominasjonsprosessen i Høyre skjer i to faser, først nomineres vår ordførerkandidat – deretter nomineres resten av listen i et senere nominasjonsmøte.

Nominasjonskomiteen består av Thomas Haug (koordinator), Hanne R. Gangsø, Anders B. Werp og Christina Højer Mørkve.

Nominasjonskomiteen inviterte i en epost den 31. januar alle medlemmer i Øvre Eiker Høyre til å komme med sitt forslag til ordførerkandidat. Mange medlemmer benyttet seg av dette. Komiteen har gjennomført intervjuer med de foreslåtte kandidatene, i tillegg til kandidater som komiteen på eget initiativ ønsket å intervjue.

Denne prosessen har etter komiteens mening synliggjort at Øvre Eiker Høyre har flere dyktige, motiverte og interesserte kandidater både ved dette valget og ved senere valg. Det lover godt for framtiden.

Senterpartiet var det klart største partiet ved valget i 2019 med 29,1 prosent av stemmene. Høyre var det nest største partiet med 24,0 prosent med Arbeiderpartiet på en tredjeplass med 23.1 prosent av stemmene.

Dette ga henholdsvis 11 mandater til SP, ni til Høyre og åtte til AP. Som kjent red Senterpartiet på en stemmebølge som også slo ut i Øvre Eiker. Partiet fikk en historisk høy oppslutning med 2.561 stemmer. I valget 2015 fikk SP en oppslutning på 14,1 prosent.

I en meningsmåling gjort for Vårt Land 25. mai i år er Senterpartiet nå nede på 6,1 prosent. Dette gjelder riktignok stortingsvalg, men trenden med fallende oppslutning kan lett slå ut i kommune- og fylkestingsvalgene.

Del:
Annonse