19. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Øvre Eiker ligger nest øverst på statistikken for legemeldt sykefravær med 7,3 prosent i 1. kvartal. (Illustrasjon)

Kraftig økning i sykefraværet – Øvre Eiker fortsatt på topp tre

Øvre Eiker har i flere år tronet på toppen av statistikken for det legemeldte sykefraværet i Buskerud, men i fjerde kvartal i fjor gikk Flesberg forbi på denne tvilsomme statistikken. Det samme har skjedd for første kvartal i år.
Annonse

Mens kun fire kommuner i Vestre Viken kan vise til en nedgang i sykefraværet, kan Drammen notere seg med en økning på hele 19,8 i forhold til året før. Øvre Eiker har hatt en langt mer beskjeden økning på 9,6 prosent, men ligger altså på en tvilsom andreplass med et samlet sykefravær på 7,3 prosent.

Ingen har noen god forklaring på hvorfor kommunen ligger så høyt og Øvre Eiker kommune har gjennom flere år forsøkt å finne faktorene som er utslagsgivende her uten helt å lykkes. For dette sykefraværet koster både kommunen og samfunnet for øvrig enorme summer.

Annonse

Vestre Viken
I 1. kvartal 2022 var det legemeldte sykefraværet på 6,0 prosent i regionen Vest-Viken. Det er en økning på 16,3 prosent sammenlignet med samme periode i 2021. I Viken fylke var sykefraværet på 6,5 prosent (+15,9 %), mens det i landet som helhet var på 6,2 prosent (+12,7 %).

Det er hovedsakelig sykmeldinger på grunn av omikronbølgen som står for den kraftige økningen i sykefraværet.

Region Vest-Viken: Geografiske forskjeller
Det er forskjeller i sykefraværet mellom de ulike kommunene i Vest-Viken. Det høyeste sykefraværet hadde Flesberg med 7,9 prosent, Øvre Eiker med 7,3 prosent, Ringerike med 7,1 prosent og Drammen med 7,0 prosent. Kommunene med det laveste sykefraværet var Nore og Uvdal med 3,9 prosent og Gol med 4,8 prosent.

Økning i sykefraværet i nær alle aldersgrupper
Det har vært en økning i sykefraværet i alle aldersgrupper unntatt aldersgruppen 60-69 år. I aldersgruppen 20-29 år var økningen på 5,5 prosent. I aldergruppen 30-39 år 6,6 prosent, i aldersgruppene 40-49 år og 50-59 år 6,0 prosent, i aldersgruppen 50-59 år 6,5 prosent, mens for de mellom 60 til 69 år var sykefraværet uendret (5,8 %).

Sykefraværet for kvinner var på 7,8 prosent. Menn hadde et sykefravær på 4,4 prosent. Sammenlignet med samme periode i fjor, var det en økning for begge kjønn. Menn hadde den største økningen (+17,1 %), mens kvinner hadde en noe mindre økning (+15,9 %). En del av nivåforskjellen mellom kvinner og menn kan forklares med svangerskapsrelaterte sykdommer og at det er flere kvinner som jobber i næringer med høyt sykefravær, særlig innen helse- og omsorg og undervisning.

Næringer
Næringen med det høyeste sykefraværet var helse- og sosialtjenester, der sykefraværet var på 9,4 prosent. Deretter fulgte undervisning med et sykefravær på 7,1 prosent. Sammenlignet med 1. kvartal 2021 var det ingen næringer som hadde en nedgang i sykefraværet. Den største økningen i sykefravær sammenlignet med 1. kvartal 2021 finner vi i næringene informasjon og kommunikasjon (+28,7 %) og bergverksdrift- og utvinning (+27,7 %)

Legemeldt sykefravær etter kommune, sykefraværsprosent
1. kvartal202020212022Endrings-prosent
3005 Drammen6,76,07,019,8
3006 Kongsberg5,35,15,612,9
3007 Ringerike6,76,87,16,4
3024 Bærum4,74,24,921,4
3025 Asker5,54,95,719,8
3038 Hole5,95,55,98,9
3039 Flå8,36,24,9-19,0
3040 Nesbyen4,55,35,57,3
3041 Gol4,74,14,818,9
3042 Hemsedal5,14,65,423,5
3043 Ål5,15,55,99,4
3044 Hol5,35,45,77,2
3045 Sigdal5,66,55,4-15,4
3046 Krødsherad7,16,86,0-12,3
3047 Modum6,96,56,75,9
3048 Øvre Eiker7,36,97,39,6
3049 Lier6,05,66,419,4
3050 Flesberg5,65,87,938,3
3051 Rollag7,06,46,21,4
3052 Nore og Uvdal3,24,73,9-13,6
3053 Jevnaker6,46,56,52,2
NAV Vest-Viken5,75,36,016,3
Viken6,25,86,515,9
Landet6,05,76,212,7
Del:
Annonse