15. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Bijan fortsetter trolig som leder av Buskerud Innvandrerråd – et verv han har hatt i 21 år.

Enstemmig valgkomité vil at Bijan fortsetter som leder

En enstemmig valgkomité i Buskerud Innvandrerråd vil at Bijan Gharahkhani fra Øvre Eiker fortsetter som leder. Det er et verv han har hatt i 21 år. 9. juni avholder foreningen sitt årsmøte, men det er ikke ventet kamp om toppledervervet denne gangen heller.
Annonse

– Jeg er stolt av å kunne bidra og er glad for at det er et sterkt ønske fra medlemmene at jeg fortsetter i ledervervet, sier Bijan til Eikernytt.no.

Han har ledet organisasjonen i hele 21 år av de 25 årene Buskerud Innvandrerråd har eksistert og det er nå 37 medlemsorganisasjoner med til sammen 3.000 medlemmer under denne paraplyorganisasjonen.

Annonse

– Jeg er glad i landet mitt Norge og er takknemlig for å bo her og har derfor ønsket å gjøre mitt beste i de 21 årene jeg har vært leder, sier han.

Han mener det er mye flott å si om frivilligheten. Den bygger broer mellom folk, skaper samhold og formidler kunnskap og kompetanse. Samtidig holder den oss i aktivitet, samler folk med felles interesser og behov og styrker lokal tilhørighet. Frivilligheten bidrar med aktiviteter og deltakelse i samfunnslivet.

– Sammen skal vi gjøre lokalsamfunnene våre til enda bedre steder å bo og leve, med aktivt og levende demokrati, hvor alle stemmer blir hørt. Sammen skal vi skape et rikt og mangfoldig samfunn, der alle bidrar og er inkludert, og som alle føler seg som en del av. Sammen skal vi vise vei, sier Bijan.

– Jeg prøver sammen mange å skape et positivt bilde av innvandrere ved å jobbe hardt og målrettet for positiv og effektiv integrering av innvandrere i samfunnet, sier Bijan Gharahkhani.

Valgkomiteens har bestått av følgende personer:

Leder Yousuf Gilani.

Medlemmer: Mustafa Gezen og Lola Awoyemi.

Valgkomiteen har hatt digitale møter, hvor oppgavene ble fordelt mellom medlemmene i valgkomiteen. Alle har blitt kontaktet av valgkomiteen. I tillegg har valgkomiteen forhørt seg med andre aktuelle kandidater.

Kandidatene har blitt stilt en del spørsmål om hva de har fått til i foregående periode, hva de er stolt av, hva de ønsker å bidra med og hva de brenner for.

Lola Awoyemi har ikke deltatt i disse møtene, da hun har blitt spilt inn som en kandidat til styrevervet.

VALGKOMITEENS INNSTILLING:

Leder: Bijan Gharahkhani.
Økonomileder: Idirs Winningah
Styremedlem: Lola Awoyemi
Styremedlem: Hoa Thai
Styremedlem: Maria N. Amundsen

Varamedlemmer:
1. Ali Imran Naqvi
2. Hilal Erkøk Kømurcu
3. Refka Kovac

Valgkomiteen ønsker å ta gjenvalg og oppfordrer styret til å finne en kandidat til valgkomiteen da Lola Awoyemi trer i styret.

Dette er enstemmig innstilling fra valgkomiteen.

Del:
Annonse