26. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

- Det er rekordmange ledige stilinger og vi forventer høy etterspørsel på arbeidskraft i tiden so kommer, sier Magnar Deila i Nav Vet-Viken.

REKORDTALL: Kun 124 helt arbeidsledige i Øvre Eiker

At arbeidsmarkedet er brennhett om dagen viser den siste statistikken fra Nav Vest-Viken. I Øvre Eiker er der nå kun 124 helt ledige og det tilsvarer 1,2 prosent av arbeidsstyrken. Samtidig er det rekordmange ledige stillinger og bedriftene sliter med å skaffe kvalifisert arbeidskraft.
Annonse

Den siste måneden har arbeidsledigheten gått ned med 24 i Øvre Eiker og det er nå 139 færre enn på samme tid i fjor. Samtidig er det ingen på arbeidsmarkedstiltak. I april var dette tallet på 95.

Også i Drammen går ledigheten ned, men ligger her de ett prosentpoeng over Øvre Eiker når det gjelder andel av arbeidsstyrken. Det er nå 1.139 helt ledige og det er 165 færre enn i april. I forhold til samme tid i fjor er det nå 1.117 færre ledige i Drammen kommune.

Annonse

I mai var 7.260 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav Vest-Viken. 2,8 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Dette er 1.027 færre enn ved utgangen av april.

Blant arbeidssøkerne var 3.970 personer registrert som helt ledige i mai, noe som utgjør 1,5 prosent av arbeidsstyrken. Vest-Viken ligger dermed like under landsgjennomsnittet på 1,6 prosent. 

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 5.249 personer. Det tilsvarer 2,0 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 2.011 personer registrert som delvis ledige.

Antallet delvis ledige har også gått ned sammenlignet med forrige måned. I mai var 2 011 personer registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en nedgang på 267 personer (- 12 prosent) sammenlignet med utgangen av april. De delvis ledige utgjør nå 0,8 prosent av arbeidsstyrken.

– Antall arbeidssøkere i Vest-Viken er nå lavere enn på mange år. Det blir stadig færre helt ledige, delvis ledige og permitterte, og vi ser en nedgang i ledigheten i alle aldersgrupper og i de fleste yrkesgrupper, sier Magnar Deila, avdelingsdirektør ved Nav Vest-Viken.

I Vest-Viken registrerte Nav 5.083 nye ledige stillinger i mai. Det er 1.266 flere enn ved utgangen av april, og 1.280 flere enn på samme tid i fjor.

– Det er nå langt flere nye stillinger enn de som er registrert som helt ledige i vårt område. Vi ser at mange bransjer har utfordringer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft, og vi forventer også en høy etterspørsel etter arbeidskraft fremover, sier Deila.

Del:
Annonse