23. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ormåsen skal bli et mer inkluderende sted og prosjektet kan danne grunnlag for lignende i andre steder i kommunen. (Illustrasjon: Lisa Selin)

Starter opp pilotprosjekt mot utenforskap på Ormåsen

Kommunen har i vår samarbeidet med både skolen, barnehagen, grendeutvalget og ulike frivillige aktører på Ormåsen for å se på tiltak som kan testes ut i arbeidet mot at noen faller utenfor. Formannskapet støtter opp om tiltakene og gir klarsignal til oppstart av prosjektet «Inkluderende Ormåsen».
Annonse

Målet med pilotprosjektet er å finne nye måter å samarbeide på lokalt, for tidlig innsats og mot utenforskap. Saken ble behandlet politisk i Formannskapet onsdag 1. juni. Det ble en lang og god diskusjon om hvordan finne tiltak som faktisk kan være med på å inkludere barn eller voksne som faller utenfor i for eksempel skole-, aktivitets- eller andre sosiale sammenhenger, melder kommunen på sine facebooksider.

Lokal forankring
Selv om det er Øvre Eiker kommune ved seksjon kultur og livskraft som koordinerer prosjektet, har tanken hele tiden vært at det er lokale krefter som skal være hoveddrivkraft.

Annonse

– Skal et slikt prosjekt ha en reell effekt og tiltakene inkludere så mange som mulig, må det være de som bor på Ormåsen, som er hoveddrivkraft. Det er der foreldre må lære å kjenne hverandre bedre, for så å kunne dra med barn som vanligvis ikke kommer på arrangementer og aktiviteter, sier kommunalsjef Christer Best Gulbrandsen.

Fritidsklubb og gratis leie av lokaler
Det er beboerne på Ormåsen som på allmøter har kommet fram til hvilke aktiviteter og tiltak de tenker kan ha best effekt. Disse tiltakene fikk støtte hos politikerne:

– Gratis leie av lokaler (til for eksempel bursdagsfeiringer).
– Foreldredrevet fritidsklubb for barn.
– Foreldrenettverk i barnehage og skole.
– Kommunikasjons- og informasjonstiltak så flere får vite om hva som skjer på Ormåsen.

Formannskapet presiserte at tiltakene må innrettes slik at de bidrar til inkludering og redusert utenforskap, og politikerne stilte tydelige krav om hvordan effekter må vurderes og måles.

Det er kommunestyret skal endelig vedtar oppstart av prosjektet i møtet 15. juni. Prosjektet skal være et prøveprosjekt fram til høsten 2024. Deretter skal prosjektet evalueres, før det eventuelt blir aktuelt å sette i gang lignende tiltak andre steder i kommunen.

Del:
Annonse