19. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Etter endringene i bildeprogramloven skal kinofilm-distributørene sette aldersgrensene selv, på samme måte som distributørene av TV-program gjør det i dag. (Foto: Medietilsynet)

Nå kan kinofilm-distributørene sette aldersgrenser på filmene sine selv

Stortinget har vedtatt at distributørene får ansvaret for å sette aldersgrense på kinofilmer. Hittil har dette vært gjort av Medietilsynet. En modernisering av reglene, sier de.
Annonse

– Vi har tatt initiativ til denne endringen, og mener dette er en nødvendig modernisering av regelverket, sier direktør Mari Velsand.

Endringene i bildeprogramloven, som ble vedtatt i Stortinget 8. juni, sikrer likebehandling av alle distributører av film og TV-program i Norge. Lovendringen betyr at den statlige forhåndskontrollen av kinofilm avvikles, og at distributørene får ansvar for å gi filmene aldersgrense før de vises på kino.

Annonse

Dermed blir det samme ordning for kinoprogram som det allerede er for TV-program, der aktører som TV 2 og NRK selv setter aldersgrenser.

For å sikre lik praksis, skal Medietilsynet fortsatt utarbeide retningslinjer og kontrollere at aldersgrenser blir satt i tråd med regelverket.

– Medietilsynet kan overprøve aldersgrensene fastsatt av en distributør. En slik vurdering kan for eksempel gjøres etter tips fra publikum, sier Velsand.

Medietilsynet i gang med å lære opp distributørene
I løpet av høsten skal Medietilsynet oppdatere retningslinjene og gjennomføre opplæring av distributørene, slik at de er godt forberedt på den nye oppgaven.

– Første møte med kinofilmdistributørene om endringen blir på Filmfestivalen i Haugesund i august. Vi inviterer også alle kinofilmdistributørene på kurs i aldersgrensesetting. Alle kinoer får i løpet av høsten informasjon om endringene for å sikre at det nye regelverket er godt kjent for alle aktørene, og vi er tilgjengelige for å svare på spørsmål, sier Velsand.

Norske aldersgrenser på film og TV-program
Bildeprogramloven skal verne mindreårige mot skadelig påvirkning fra levende bilder, og ett av virkemidlene er aldersgrenser på program og filmer. I tillegg skal loven sikre retten barn og unge har til informasjon og tilgang til medieinnhold. Medietilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at bestemmelsene i loven blir overholdt.

Når lovendringene trer i kraft blir klart etter at Stortinget har behandlet lovendringen for andre gang om få dager.

De norske aldersgrensene er: Tillatt for alle, 6 år, 9 år, 12 år, 15 år og 18 år.

Aldersgrensene skal settes etter retningslinjene fra Medietilsynet.

Del:
Annonse