13. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Fylkesleder i Buskerud Senterparti, Sigrid Simensen Ilsøy.

Velkommen Buskerud!

LESERINNLEGG: I Stortingets votering tirsdag 14. juni 2022 vil Buskerud Senterparti få gjennomslag for sin fremste sak i stortingsvalgkampen 2021: Viken skal oppløses og Buskerud fylke blir en realitet fra 1.januar 2024.
Annonse

Verden ser veldig annerledes ut i dag sammenlignet med hva den gjorde i september 2021, men kampen for et velfungerende folkestyre er minst like viktig nå. Med Buskerud som vårt regionale forvaltningsnivå, vil vi få et fylke som både i geografisk størrelse og i antall innbyggere muliggjør bedre folkevalgt styring og en mindre toppstyrt og byråkratisk administrasjon. Det er viktig både for innbyggerne, fylkespolitikere og fylkeskommunen selv.

Senterpartiet vil la kommunestrukturen bestå om kommunene selv ønsker dette. I Norge og Buskerud skal vi kunne opprettholde kommuner på størrelse med både Flå og Drammen som begge må ha mulighet til å tilby likeverdige tjenester til innbyggerne sine.

Annonse

Da må fylket igjen bli kommunenes beste samarbeidspartner. Om det være seg spørsmål en trenger å rådføre seg med noen om, eller faglige områder det ikke er regningssvarende eller praktisk mulig for en kommune å ha egne ansatte til, må fylket ville og kunne bistå.

Buskerud Senterparti ønsker at nye Buskerud skal få ansvaret for flere viktige oppgaver. Derfor jobber vi nå videre med hvordan fylkeskommunen skal formes for å bli mer aktuell og ikke minst synlig i hele fylket.

Desentraliserte, fylkeskommunale arbeidsplasser og det å være et pilotfylke for nye oppgaver for fylkene kan være en begynnelse.

Høyre, KrF, Venstre og FrP tvangssammenslo Buskerud med Akershus og Østfold mot lovlige, fylkeskommunale vedtak i alle disse tre fylkene. De er ansvarlige for den svært kostbare omveien Viken har vært.

Sigrid Simensen Ilsøy
Fylkesleder Buskerud Senterparti

Del:
Annonse