24. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Motorsykler kan være vanskelige å få øye på i trafikken. Derfor åpnes det nå opp for ekstra lysbruk. (Foto: Colourbox)

Skal ses bedre: Myker opp reglene for lys på motorsykkel

- Ulykkesstatistikken viser at motorsyklister er en spesielt utsatt trafikantgruppe. Lys gjør motorsyklister synligere i trafikken og kan bidra til økt trafikksikkerhet. Derfor endrer vi nå reglene for bruk av nærlys og tåkelys på motorsykkel, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.
Annonse

Dette sier han i forbindelse med at det nå blir tillatt for motorsyklister å bruke tåkelys og nærlys samtidig, så lenge det er dagslys.

Regelendringen innebærer en oppmyking av gjeldende forbud i trafikkreglene mot kombinasjonen av nærlys og tåkelys. Lyskombinasjonen vil fremdeles være forbudt i mørket og for biler.

Annonse

Tiltak som øker motorsyklistenes synlighet vil særlig kunne bidra til å forebygge møteulykker i kryss. Bruk av tåkelys samtidig med nærlys vil øke antallet lyspunkter og bidra til at motorsykkelen blir synligere fra flere vinkler.

Endringene trer i kraft 1. juli.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård letter på reglene for bruk av lys på motorsykkel. (Foto: Kristoffer Moene Rød / SD)
Del:
Annonse