14. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Stortingspresident Masud Gharahkhani (A) oppsummerer året og ønsker god sommer på siste stortingsmøte før sommeren.

Travel start for nyvalgt stortingspresident

Siste stortingsmøte før sommeren ble holdt fredag og foreløpige tall for sesjonen kan oppsummeres. Som relativt nyvalgt stortingspresident, har Masud Gharahkhani med røtter fra Skotselv, hatt nok å ta fatt i.
Annonse

Fredag ble stortingsmøte nummer 97 denne sesjonen avsluttet med at det reviderte nasjonalbudsjettet ble vedtatt.

– Valget i fjor høst ga et maktskifte. Regjeringsforhandlingene resulterte i en mindretallsregjering, som gjør at regjeringen må søke flertall i Stortinget. Det har bidratt til et aktivt år på Stortinget, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (AP).

Annonse

Ukraina-krigen preget året
Det er levert 468 innstillinger fra komiteene og fremmet 280 representantforslag denne sesjonen. Til å være første år i en stortingsperiode er det et høyt tall.

– Vi har hatt nedstenging på grunn av pandemien, kompensasjonspakker, energikrise og ikke minst krigen i Ukraina. Stortinget har stått sammen for å vise støtte og solidaritet med det ukrainske folk. Zelenskyjs tale i Stortinget var historisk, sier stortingspresidenten, som legger til at et av de siste vedtakene Stortinget gjorde var å si ja til NATO-søknaden fra Sverige og Finland.

Selv om Stortinget nå ikke samles igjen før i september, understreker stortingspresidenten at det politiske arbeidet fortsetter gjennom sommeren.

– Et folkestyre med folkets representanter som kun sitter i stortingssalen hadde ikke vært bra for demokratiet. Nå blir det tid til arbeid i eget valgdistrikt for stortingsrepresentantene, der møter med velgere, bedrifter og organisasjoner står på programmet, sier Gharahkhani.

Flere tall fra sesjonen
• Statsrådene har måttet svare på 160 hovedspørsmål i den muntlige spørretimen og det har vært 397 hovedspørsmål i den ordinære spørretimen.

• Det er så langt levert 2.285 skriftlige spørsmål. Dette tallet vil øke siden det stilles skriftlige spørsmål til regjeringen helt fram til ny sesjon starter i oktober.

• Det er holdt 190 høringer.

Les mer om Stortingets tall her.

Se også en oppsummering av sentrale saker i sesjonen her.

Del:
Annonse