1. desember 2022

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det rødgrønne flertallet i Viken er enige om å satse på kollektivtilbudet det kommende året. (Illustrasjon)

Rødgrønn enighet i Viken om å sikre kollektivtilbudet

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne, SV og Rødt i Viken er enige om en avtale som sikrer kollektivtilbudet inn i 2023.
Annonse

Disponering av årsoverskuddet for 2021, enigheten om Oslopakke 3 og Stortingets vedtak om revidert nasjonalbudsjett gjør at Viken kan opprettholde kollektivtilbudet inn i 2023, til tross for reduserte billettinntekter, skriver fylkeskommunen i en pressemelding.

Sikrer kollektivtilbudet
Øyvind Solum fra Miljøpartiet De Grønne er glad for at de rødgrønne partiene er enige om å sette av 50 millioner til kollektivtransporten i Viken.

Annonse

– Denne enigheten sikrer at trafikken får en rimelig sjanse til å ta seg opp igjen. Med disse pengene kan vi forhåpentligvis sikre at det ikke skjer ytterligere kutt i kollektivtransporten til godt ut i 2023. I mellomtiden må vi jobbe for flere reisende og at tilbudet sikres videre på andre måter. Det er avgjørende for å nå bærekraftmålene og for innbyggerne i fylket. Vi er også spesielt glade for at arbeidet med Oslofjorden nå styrkes, som er viktig for oss i MDG, sier Solum

Gruppeleder for SV i Viken, Balder Alvær Olafsen, er glad for at Stortinget sikrer omstillingsmidler for kollektivtransporten ut 2022.

– Krisepengene fra Stortinget gjør at vi nå kan vi bruke tiden vår på å utvikle enda bedre kollektivtransport framfor å bekymre oss for rutekutt. Vi er veldig spente på å se hvilke nye kollektivløsninger vi kan få med pengene i Viken og i Oslopakke 3 i form av bedre og billigere billettsystemer, et enda bedre rutetilbud og en sømløs overgang mellom flere miljøvennlige transportalternativer, sier han.

Styrket satsing på renere Oslofjord
Rødts gruppeleder, Hans Petter de Fine, er fornøyd med en styrket satsing på renere Oslofjord.

– Alle er enige om at vi trenger å gjøre mye for å sikre en ren og levende Oslofjord for fremtiden. For å bidra til dette er vi enige om å sette av tre millioner i 2022 for å øke koordineringen og satsingen på arbeidet med Oslofjorden. Rødt er glad for at vi styrker det arbeidet som gjøres på tvers av både det offentlige, private og frivilligheten, sier han.

Ansvarlig økonomistyring i krevende tider
Fylkesråd for finans, Edvin Søvik (AP) er glad for den brede enigheten om disponering av årsoverskuddet.

– Jeg er glad for at vi har fått til en rødgrønn enighet om ansvarlig økonomistyring i krevende tider. Med dette forliket sikrer vi kollektivtilbudet noe ut i 2023 og vi klarer opprettholde ambisjonene på skoleinvesteringer, sier Søvik.

Ruster opp veilys i hele Viken
Fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes (SP), er glad for at Viken nå skal ruste opp veilysene langs alle fylkesveiene.

– Satsingen på veilys er viktig for kommuner og lokalsamfunn i hele Viken. Nå tar vi grep for økt trafikksikkerhet, og sparer de nye fylkene for store investeringskostnader. LED-lys er også bra for både klima og miljø fordi de sparer på energibruken og tar hensyn til naturens behov for fravær av lys på natta, sier Skinnes.

Del: