31. mars 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Sjekkoverrekkelse til Nedre Eiker Røde Kors. F.v. ser vi Tormod, Trond Erik, Amina, Rune, Andreas, Håkon, Per-Øyvind Mørk og Berit Sønju – de to siste fra banken.

Styrker beredskapen i Drammenselva med ny Røde Kors båt

Beredskapen i Drammenselva og Drammensfjorden styrkes betydelig med en helt ny båt til Nedre Eiker Røde Kors Hjelpekorps. Mandag kveld var det offisiell overrekkelse i båthavna i Solbergelva.
Annonse

16 fot med 60 hestekrefter. Den nye Pioner Explorer er ikke bygd for veldig stor fart, men skal være en arbeidsbåt til ulike aksjoner i Drammenselva og i Drammensfjorden. For hjelpekorpset i Nedre Eiker har sammen med søsterorganisasjonen i Svelvik ansvaret for båtberedskapen i denne delen av vassdraget.

Og at en skikkelig båt til søk og redning er viktig, har flere aksjoner opp gjennom årene vist. Å sende en båt fra Svelvik helt opp mot Øvre Eiker tar tid, og dersom det dreier seg om en mulig drukning, er det som regel for sent.

Annonse

Med den nye båten i beredskap på Røde Kors Huset i Mjøndalen, vil responstiden være langt raskere og mannskaper kan komme seg på elva i løpet av rimelig kort tid. Også brannvesenet har båt og de samhandler med hjelpekorpset ved større aksjoner.

Betydelig investering
Men å kjøpe en slik båt er ingen billig sak. Bare fra bestillingen ble gjort til leveringen var prisen gått opp med mangfoldige tusen. Spesielt er leveringsvansker på motorer blitt en kostnadsdrivende faktor.

Da er det viktig å ha solide givere i ryggen. Sparebanken Øst har bidratt med 235.000 kroner. Ytterligere andre har gitt korpset i Nedre Eiker tilskudd slik at de også kan utstyre båten med søkelys og blålys. Da kommer summen opp i litt over 300.000 kroner.

En skikkelig bløtkake hører selvsagt med til en markering som dette. Den ble servert på en helt ny trille-båre som er beregnet på å frakte pasienter ute i terrenget.

Hjelpekorpset i Nedre Eiker har også en liten lettbåt på henger. Båten brukes til redningsoppdrag i de mange vannene som er i distriktet vårt. Den er så lett at den kan kjøres inn med en ATV og settes ut nesten hvor som helst.

Trenger å fornye utstyrsparken
ATVer er blitt det foretrukne framkomstmidlet for Røde Kors Hjelpekorps. Setter du belter på disse maskinene tar de seg bedre fram på vinteren enn en snøscooter. Men de trenges å byttes ut med jevne mellomrom og en ny ATV står høyt på ønskelista til mannskapene i Nedre Eiker nå.

Ettersom det ikke er penger til dette pr. dags dato, ser de for seg en ny søknadsrunde for neste år, noe verken Per-Øyvind Mørk eller Berit Sønju i banken stilte seg negative til.

Ønsker seg flere medlemmer
Hjelpekorpset med base i Mjøndalen, har ikke mer enn 10-12 aktive medlemmer og ønsker seg derfor flere de kan dra veksler på. Under dagens overrekkelse av båten var det imidlertid to helt ferske rekrutter som stilte opp til stor glede for de litt mer garvede i korpset.

Røde Kors i Nedre Eiker har en omsorgsgruppe i tillegg til hjelpekorpset og begge avdelingene kan trenger påfyll av mannskaper.

Testrunde på elva som ikke har for mye vann om dagen. Men denne båten stikker ikke dypt og kan komme seg fram på de fleste stedene.
Del: