2. desember 2022

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Å inngå ekteskap er noe du må søke om og skal du gifte deg i sommer haster det med å få formalitetene i orden.

Stor økning i planlagte bryllup denne sommeren

Ferske tall fra Skatteetaten viser at antall utstedte prøvingsattester har økt med nesten 30 prosent hittil i år, sammenlignet med før pandemien. Etaten har gode råd om hva du bør huske på når du skal gifte deg.
Annonse

Når du gifter deg trenger du en prøvingsattest som bekrefter at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, for eksempel at ingen av dere er gift fra før. Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder og det er Skatteetaten som utsteder den.

Hvis du skal gifte deg i sommer begynner det å haste med å sende inn søknad om prøvingsattest.

Annonse

28 prosent økning fra 2019
To år med koronautsatte bryllup viser seg nå i tallene. Sammenligner vi antallet prøvingsattester som ble utstedt i 2019 med i år, er økningen tydelig: I perioden januar til mai 2022 har det blitt utstedt 28 prosent flere prøvingsattester sammenlignet med samme periode i 2019.

– Vi har sett en jevn økning de siste månedene, men det er klart at sommeren er høysesong for bryllup og at det kommer ekstra mange nå. Vi forventer at søknadstallene på prøvingsattester vil øke enda mer, sier Elin Imsland, direktør i Folkeregisteret.

Husk å søke om prøvingsattest i passe god tid
Det store antallet søknader om prøvingsattester gjør at behandlingstiden kan bli noe lengre enn vanlig.

– Mange av søknadene om prøvingsattest behandles digitalt og da får dere en klar prøvingsattest med en gang, men i noen tilfeller trenger vi mer dokumentasjon og da vil det ta lengre tid, sier Imsland.

Det kan være i tilfeller hvor en eller begge har vært gift tidligere, eller hvis ikke begge er norske statsborgere.

– På grunn av ekstra stor pågang nå, kan det ta mellom fem og seks uker fra dere sender søknaden om prøvingsattest til den er klar hvis den skal behandles manuelt, sier Imsland.

På grunn av gyldighetsperioden på fire måneder fra den blir utstedt er det viktig ikke å søke for tidlig heller.

Den ferdige prøvingsattesten blir sendt i innboksen i Altinn, og må videresendes til vigsler før bryllupet. Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder.

Ha med legitimasjon på bryllupsdagen
På selve bryllupsdagen må dere ha med legitimasjon for at vigsler skal kunne sjekke at informasjonen i vigselsmeldingen stemmer overens.

Når dere har blitt gift sender vigsler en bekreftelse på inngått ekteskapet til Skatteetaten, og dere vil få en bekreftelse på registrert vigsel i Altinn-innboksen.

Veiledning på skatteetaten.no
Husk at giftemål også kan påvirke skatten din. I praksis innebærer dette at ektefeller skattlegges sammen for samlet formue. Inntekten skattlegges for hver av dere.

Du kan lese mer om det på skatteetaten.no. Der finner du også kontaktinformasjon hvor du kan stille spørsmål blant annet på chat.

Her finner du vår steg-for-steg-guide om veien til ekteskapet: skatteetaten.no/gift

Det haster å sende inn prøvingsattest hvis det planlegges bryllup i sommer, selv om de aller fleste får prøvingsattest raskt, sier direktør Elin Imsland i Folkeregisteret.
Del: