20. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det har vært mange dødsulykker med tunge motorsykler denne våren og Trygg Trafikk frykter for sommermånedene. (Foto: Morten Brakestad/Trygg Trafikk)

Tragisk start på MC-året med mange dødsulykker

Ikke siden 2009 har det omkommet flere på motorsykkel i løpet av våren og forsommeren. 12 motorsyklister har allerede mistet livet i trafikken pr. 22. juni.
Annonse

Motorsykkelen hører med når våren spirer i Norge, men denne sesongen bærer mer preg av blytung høst. Det har gått hardt utover MC-førerne.

– Vi har generelt hatt en fryktelig start på året når det gjelder drepte på norske veier, og motorsyklistene er dessverre en del av økningen. Motorsykkelen kan være et fantastisk kjøretøy, enten som et effektivt og plassbesparende alternativ til bil til og fra jobb, eller for dem som jakter den gode kjøreopplevelsen. Uavhengig av hvilken kategori du tilhører, er det ekstremt viktig at førerne er 100 prosent skjerpa på sykkelsetet, sier seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen.

Annonse

Utforkjøringer dominerer
De alvorligste ulykkene blir etterforsket og rapportene viser at utforkjøring er den dominerende ulykkestypen i dødsulykkene.

– Utforkjøring i sving oppstår ofte når føreren feilvurderer fart i forhold til egen ferdighet. Det betyr ikke at det nødvendigvis går veldig fort, men den reelle farta overgår det du mestrer. Da stivner du, rett og slett av skrekk. Du begynner å svinge, men kjenner at du ikke svinger nok, du må svinge mer, men kroppen klarer ikke, den nærmest stritter imot, forklarer Johansen.

Voksne menn er oftest involvert i de alvorligste MC-ulykkene
Voksne menn, gjerne 45+, er gjengangerne i de alvorligste MC-ulykkene.

– På midten av 2000-tallet fikk vi ny føreropplæring i Norge. MC-opplæringen fikk mange endringer basert på kunnskap om ulykkene. Opplæringen speiler behovet for høy kompetanse hos MC-føreren. Mange førere har ikke vært gjennom denne opplæringen fordi de fikk førerkort før den nye opplæringen kom i gang. For mange er det derfor smart å oppgradere både kjøreferdigheter og kjørestrategi og de som ikke har kjørt på en del år, bør kontakte profesjonelle aktører for råd og veiledning eller tips til trening, oppfordrer Johansen.

Vurder om egne ferdigheter er gode nok
Bård Morten Johansen er selv erfaren motorsyklist og opptatt av å vedlikeholde ferdighetene.

– Du må hele tiden vurdere egen evne til å mestre motorsykkelen slik det kreves, sier han.

– Det kan være helt fantastisk å kjøre MC, men det krever 100 prosent oppmerksomhet hele tiden. Kanskje bør du ta en prat med deg selv før sesongen begynner. Er jeg på plass og mestrer dette, bør jeg delta på kurs eller trening – eller er min tid som motorsyklist forbi? Dette handler ikke om alder, men om i hvilken grad du mestrer kjøringa. Mange av de beste MC-førerne i Norge er godt voksne, men de jobber for å opprettholde kompetansen sin hele tiden, avslutter Johansen.

Del:
Annonse