22. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Daglig leder på OSO Hotwater, Roy Magnussen, kan vise til en stor vekst de siste fire årene og nå bygger de om produksjonslinjer og hall for å øke ytterligere.

OSO – 90-åringen som satser som aldri før i Hokksund

Det er i år 90 år siden Reidar Frölich Braathen startet sin sveisebedrift i Oslo som en av de første rene sveisebedriftene i landet. Med begrensede ressurser utviklet han den første helsveisede varmtvannsberederen. Det la grunnlaget til en suksessbedrift som i dag sysselsetter 220 personer.
Annonse

150 av de totalt 220 ansatte finner vi på Loesmoen i Hokksund. Og flere skal det bli. Bedriften er nemlig i ferd med å bygge en ny stor lager- og produksjonshall på 3.000 kvm. vegg i vegg med dagens fabrikkhall. Med denne utvidelsen får de et anlegg på 20.000 kvm. totalt.

De øvrige som jobber i OSO Hotwater finner vi i Storbritannia med nesten 20 ansatte, i Sverige med tre personer på salg og service og i januar ble den første ansatt på et eget salgskontor i Finland.

Annonse

Fortsatt familiebedrift
Chris Reidar Braathen var med på gjenreisingen av OSO etter krigen, da fabrikken ved Akerselven lå brakk. I 1964 etablerte Reidar OSO ved Drammenselva, hvor bedriften fortsatt har all produksjon av beredere. Chris Reidar var tekniker og hadde stor innsatsvilje, i tillegg til idealistiske ideer. Han har gjennom sine 50 år kombinert industri og miljøvern på en enestående måte, og gitt OSO anerkjennelse som en av Nordens ledende miljøbedrifter.

3. generasjon – Sigurd og Christoffer Braathen tar OSO videre med en klar målsetning om å fortsatt være en Norsk familiebedrift. OSO Hotwater Group har aldri gått med underskudd og 3. generasjon fortsetter å bygge OSO sten for sten. OSO Hotwater er i dag en av Norges mest robotiserte virksomheter, og er en ledende teknologibedrift, skriver de på sine nettsider.

Her kommer det en ny hall på 3.000 kvadratmeter. Den skal romme en ny produksjonslinje og lager.

Solid bedrift i konkurranseutsatt marked
OSO Hotwater skryter altså av at de aldri har gått med underskudd, men det er en sannhet med visse modifikasjoner. For i 2017 var det røde tall i regnskapene med et bokført underskudd på 6,3 mill. etter skatt. Forklaringen her er at OSO Hotwater AS er et datterselskap i OSO Hotwater Group, og er bare en del av driften. OSO Hotwater Group har aldri gått med underskudd, understreker bedriften.

I 2020 – som er det siste offisielle regnskapsåret foreløpig, var overskudd et på hele 37 mill. kroner etter skatt og bedriften har en bunnsolid økonomi. I 2021 kom omsetningen opp i hele 730 mill. kroner, men resultatet er ikke klart for presentasjon ennå.

Det er i dag Roy Magnussen som er daglig leder i selskapet. Sigurd Braathen jobber aktivt i selskapet som en av eierne, men har overlatt den daglige ledelse til Magnussen. Braathen bruker sin til på produktutvikling og strategi, noe som har vist seg å være meget vellykket – spesielt de siste fire årene.

Siden 2017 har OSO hatt en rekke pilotprosjekter gående rundt om i landet med «smarte» beredere som bruker strømnettet på en mer økonomisk måte gjennom å styre strømbruken når det er billigst på Norpool. Men det skal ikke gå ut over komforten til kunden i form av kaldt vann i tanken.

Også her lokalt jobbes det nå med slike berederløsninger i kombinasjon med solcellepaneler og aktiv strømstyring. Partum as har et nytt prosjekt på gang i Harakollen og her ønsker selskapet å ta i bruk den nye teknologien i et samarbeid med Elvenett as og OSO.

I et normalår vil slike løsninger kunne spare forbrukeren for minst 1.500 kroner. Nå med de ekstreme kraftprisene – vil det kunne bli langt mer.

Bedrift for generasjoner
Det er ikke bare på eiersiden av OSO er blitt en generasjonsbedrift eller familiebedrift. Det gjelder også i høyeste grad de ansatte. Det er få steder som kan vise til så mange jubilanter med både 30 og 40 års virke på samme sted.

– Vi har i alle år satset på ansatte gjennom et godt arbeidsmiljø og gode løsninger som kantine og andre sosiale tiltak. Det betyr at de aller fleste som slutter hos oss – er modne for pensjonstilværelsen, sier Roy Magnussen.

Han forteller om ansatte som har fått med seg store deler av familien sin inn i bedriften – og her blir de værende. OSO kan også vise til et meget lavt sykefravær til en industribedrift å være. Rett over tre prosent totalt sykefravær er i Eikers målestokk meget bra da det legemeldte fraværet for kommunen ligger mellom seks og syv prosent i snitt.

Tidligere var det krav til fagutdanning på en eller annen måte for å få seg jobb på OSO. Men etter at bedriften fikk standardiserte styringssystemer for de fleste av sine mange roboter, er opplæringen blitt mye lettere og de ansatte kan betjene de fleste maskiner på rundgang. Det gjør arbeidshverdagen både lettere og mer interessant. Magnussen oppfordrer derfor personer som er interessert i en ny jobb og å komme innom med CV-en sin.

OSO har en streng kvalitetskontroll og ikke alle beredere kommer så langt som til montering og pakking.

Stor vekst de siste årene
Det har skjedd store endringer i produksjonslinjene inne på fabrikken. Pulverlakkering er fjernet. I stedet kjøpes det inn ferdig lakkert plate på rull som nå blir bearbeidet internt. Dette ble inntil nylig gjort rundt i Europa, men er nå et ledd i en in-sourcing strategi med mål om økt verdiskapning i egen fabrikk.

Det er også gjort andre endringer for en mer strømlinjeformet produksjon, og ifølge Roy Magnussen er konkurransen hard og marginene nå så små at det skal lite til av problemer før de ikke tjener penger pr. produserte enhet. Alle prosesser må flyte godt for å skape et resultat. Det lages ca. 1.000 enheter pr. dag og det jobbes på tre skift der dagskiftet naturlig nok er det største. Men robotene i produksjonen får aldri helt fri selv ikke på kvelds- og nattestid.

I løpet av de siste to og et halvt årene har det blitt ansatt 70 nye i selskapet. Og flere kommer det til å bli med den kommende utvidelsen av bygningsmassen. Ledelsen i selskapet antyder mellom syv og 15 nye – litt avhengig av markedet for den nye produksjonslinjen. OSO har i dag ca. 300 ulike modeller med beredere, fra de aller minste til kjøkkenskapet ditt – til tanker på 15.000 liter beregnet på store bedrifter.

Stor i Norge – størst på eksport
To tredjedeler av dagens produksjon på Loesmoen går nå til eksport – primært til Europa. Men selv om det utenlandske markedet blir stadig viktigere er det Norge som betyr mest når det gjelder produktutvikling og innovasjon.

OSO er også den største privateide berederprodusenten i Europa, selv om det er et stykke opp til de store multinasjonale selskapene de konkurrer med.

Mye av veksten som kommer i utlandet skyldes økt bruk av varmepumper som energibærere. Her har OSO en stor fordel i at de produserer i rustfritt stål av høy kvalitet og har garantier på 10 år – noe de var først ute med i dette markedet.

Roy Magnussen regner med at dette markedet vil øke sterkt de kommende årene, og vil derfor være forberedt med økt produksjonskapasitet og ikke minst et større lager.

Alt blir dyrere
Koronapandemien har skapt utfordringer for OSO Hotwater som for de fleste andre bedrifter. Det har betydd vanskeligere leveringskjeder og høyere priser. Krigen som Russland fører i Ukraina her heller ikke gjort situasjonen noe bedre. At stadig flere av innsatsvarene bedriften bruker nå produseres i Norge, har vært en ubetinget fordel, ifølge ledelsen.

Økte strøm- og drivstoffpriser merkes også på bunnlinjen, men bedriften er forsiktige med å øke prisene ut til forhandlere og sluttbrukere.

– Vi har tross alt klart oss rimelig bra gjennom de siste to årene, og kan derfor være moderate i prisøkninger selv om det ble et taktskifte med krigen i Ukraina, sier Magnussen.

Også uroen i valutamarkedet har vært en utfordring ettersom OSO handler mest i Euro ved siden av norske kroner. At renten nå øker mener de heller ikke er veldig gunstig for dem som bedrift og kundene deres.

Feirer i september
OSO tar snart fire uker med sommerferie og planlegger samtidig en stor feiring av 90-åringen i september. Da skal samtlige ansatte i konsernet hentes inn til et hotell på Ringerike og Roy Magnussen lover at det skal bli en skikkelig jubileumsfest her.

Slik ser den nye typen beredere ut med elektronisk styring og som varmer opp vannet når strømmen er billigst.
Del:
Annonse