2. mars 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

1. juli kommer ny nettleiemodell som anbefaler at vi sprer strømforbruket. Det er en fare for brannsikkerheten mener brannvernforeningen. (Foto: Shutterstock)

Brannvernforeningen: Ikke bruk ladere og elektrisk utstyr nattestid

1. juli innføres en ny nettleiemodell for alle strømkunder i Norge. Endringene gjør at en rekke nettselskaper nå oppfordrer befolkningen til å spre strømforbruket til tider på døgnet hvor strømmen er rimeligere, for eksempel på natten.
Annonse

Økt bruk av elektriske artikler på natten er også med på å øke faren for at det kan oppstå brann på nattestid.

– Vi har ingen liv å miste i brann. Derfor er det viktig at alle tar ansvar for seg og sine når de skal endre strømvanene sine, sier avdelingsleder Mari Bræin Faaberg i Norsk brannvernforening.

Annonse

Brannvernforeningen fraråder bruk av elektriske artikler som vaskemaskin og tørketrommel om natten.

– Av hensyn til brannsikkerheten vil vi advare mot et prissystem for nettleie og strømforbruk som frister folk til å bruke vaskemaskiner, tørketromler og oppvaskmaskiner om natten. Vår bekymring er at forbrukerne vil havne i en skvis mellom billigere strøm og risikofullt strømforbruk om natten, sier Faaberg.

Vær våken og til stede
Med endringer i strømforbruket, vil mange trolig benytte anledningen til å også lade elektriske artikler om natten.

– Vi har dessverre registrert flere tilfeller der det begynner å brenne i enheter som står til lading. For eksempel brann i elsparkesykler som lades, sier Faaberg.

– Når vi sover har vi naturligvis lengre reaksjonstid og vi vil derfor sterkt fraråde lading av denne type artikler om natten. Vær våken og til stede ved lading og når du kjører vaskemaskin og tørketrommel. Det er vårt klare råd, påpeker Faaberg.

Elsparkesykler og annen oppladbar forbrukerelektronikk, bruker i stor grad litium-ionbatterier. En brann i slike batterier utløser mye energi, er svært vanskelig å slokke og krever tidlig varsling og hurtig reaksjon. Dersom disse batteriene blir utsatt for røff behandling og påført skade for eksempel i form av støt, kan de ta fyr mens de lades. I sjeldne tilfeller kan det være produksjonsfeil som fører til varmeutvikling og i verste fall brann.

Derfor fraråder vi å lade elsparkesykler og annet utstyr innendørs om natten uten tilsyn, understreker Faaberg.

Fra 1. juli er det ikke lenger lov å lade elbilen i en vanlig stikkontakt. Dette gjelder for nye installasjoner, men Brannvernforeningen anbefaler alle å kun bruke godkjente ladestasjoner installert av autorisert elektriker.

Normalt kan du trygt lade el-bilen til hvilken tid på døgnet du måtte ønske, forutsatt at du har en godkjent lade-installasjon som er utført av autorisert elektriker.

Bruk ladevett
I Brannvernuka lanserte brannvernforeningen i samarbeid med DBS (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og If Forsikring ladevettreglene på en rekke språk. De anbefaler alle å følge disse, spesielt når det skal lades på ugunstige tidspunkt.

1. Lad i rom med røykvarsler
2. Lad når du er våken og til stede
3. Les og følg produsentens bruksanvisning
4. Bruk helst original lader
5. Lad på et underlag som ikke lett kan brenne
6. Ikke lad i senga
7. Ikke lad i korridor eller i trapperom. De må kunne brukes som fluktvei ved brann.
8. Bytt ut skadet utstyr
9. Stopp lading dersom det kommer lyder, lukter eller blir unormalt varmt.
10. Ved røyk og flammer, ring brannvesenet på 110. 


Før du legger deg om kvelden og før du forlater huset
• Sjekk at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av.
• Sjekk at øvrige apparater og belysning som ikke trenger å stå på, er slått av.
• Sjekk at ingen ovner, transformatorer eller ladere er tildekket.
• Sjekk at levende lys er slokket.

Del:
Annonse