22. september 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kunnskapen blant menn om farene ved å ikke smøre seg er ekstremt lav, viser fersk undersøkelse fra Respons Analyse på vegne av Farmasiet. (Foto: Shutterstock)

Norske menn forstår ikke hvor farlig solen kan være

Alle vet at menn er mye sløvere enn kvinner til å smøre seg med solkrem. Forklaringen er ofte at menn ikke er så opptatt av hudpleie, og at de finner solkrem både klissete og upraktisk. Det stemmer fortsatt, men rotårsakene viser seg å være langt mer alvorlige.
Annonse

– Kunnskapen er ekstremt lav, sier Stig Henning Pedersen, driftsdirektør og farmasøyt i Farmasiet.

Respons Analyse har på vegne av selskapet gjennomført en undersøkelse om nordmenns solkremvaner og testet deres kunnskap om sol, solkrem og solskader. Funnene er urovekkende.

Annonse

– Nordmenn flest sier de forstår viktigheten av å beskytte seg i sola, men når syv av 10 menn oppgir at de ikke alltid smører seg når det er sol fordi de glemmer det, tas det for lett på dette, sier Pedersen.

Under halvparten av mannfolkene er klar over holdbarheten på en åpnet solkrem, seks av 10 vet ikke eller svarer feil på hvor ofte de bør smøre seg, og 75 prosent vet ikke eller svarer feil på hvor mye solkrem de bør bruke for å dekke hele kroppen. Dette er lett tilgjengelig informasjon hos både kreftforeningen, helsemyndighetene og de aller fleste apotek.

En av tre forventer å bli solbrent i sommer
I sommer forventer hver tredje nordmann å bli solbrent, og menn er langt mindre bekymret enn kvinner for eventuelle konsekvenser. Hele 27 prosent kvinner svarer at de er redd for rynker, mens kun fire prosent menn svarer det samme.

– Dette kan jo være en av årsakene til at kunnskapen er så forskjellig hos kvinner og menn. Kvinner er nok mest opptatt av å forebygge rynker og pigmentflekker, mens menn ikke bryr seg så mye. Dette gjenspeiles også i at kun 33 prosent menn frykter solbrenthet i sommer, mens hele 56 prosent kvinner svarer det samme, sier Pedersen.

To av 10 menn smøres av partneren sin
I tillegg til lav kunnskap og lite fokus på hud, mener 34 prosent at oppvekst kan ha noe å si for sløvheten – nemlig at det er mor eller kvinnen i huset som tar seg av solkremen.

– Når 20 prosent av mannfolkene svarer at de blir smurt av partneren sin, er det på tide å ta ansvar selv. Vi vet jo at menn topper statistikken over føflekkreft, så de er nødt til å ta dette like alvorlig som de gjør når de smører skiene eller sykkelkjedet sitt, sier Pedersen.

På spørsmål om hvem som tar ansvar for å smøre barna, svarer kun fire prosent av kvinnene at partneren deres gjør dette. Uvitenheten vises igjen når 17 prosent menn svarer at de ikke tenker over solskadene av å bli solbrent.

– At solkrem er klissete, ubehagelig eller kjedelig er ingen gyldig grunn til å droppe å smøre seg. Vi ser at vi er nødt til å løfte menns kunnskaper på dette feltet, sier Pedersen og avslutter:

– Selv om vi ikke nødvendigvis blir solbrent, så betyr ikke det at vi ikke bør smøre oss. Soleksponering over tid vil uansett kunne føre til skader som tidlig aldring, soleksem, pigmentflekker, og i verste tilfelle, hudkreft, sier han.

Solvettreglene:

1. Begrens tiden i sola – unngå å bli solbrent
Din beste solbeskyttelse er å være mindre i den sterke sola midt på dagen. Risiko for hudkreft øker spesielt når du blir solbrent, men også når du får mye sol uten å bli brent. Mye UV-stråler gir dessuten rynker og pigmentflekker. Sjekk gjerne UV-indeks, og beskytt deg hvis den er tre eller høyere.

2. Bruk klær og skygge som beskyttelse
Klær, noe på hodet, solbriller og skygge beskytter mot solstråling. Solbeskyttelse er ekstra viktig når du er vinterblek og hvis du har lys hud.

3. Bruk rikelig med solkrem når du ikke er beskyttet på annen måte
Bruk minimum faktor 30. Vær raus med kremen, bruk en god håndfull til en hel kropp. Smør deg før du går ut, gjerne to ganger. Gjenta etter to timer, og hvis du har badet eller svettet bort kremen. Du bør ikke være lenge i sterk sol selv om du har smurt deg.

4. Ikke bruk solarium
Du kan få hudkreft av å sole deg i solarium. Jo mer du bruker solarium, og jo yngre du er når du begynner, desto mer øker risikoen. Det er ikke noen trygg, nedre grense for hvor mye solarium du kan ta.

(Kilde: Kreftforeningen)

Om undersøkelsen
Undersøkelsen ble gjennomført mellom 09. til 14. juni 2022 av Respons Analyse for Farmasiet. Den er utført i et representativt utvalg av respondenter i en alder mellom 18 og 87 år, og den har tatt sikte på å avdekke holdninger og vaner tilknyttet solkrembruk, sommervaner og lignende. Den hadde 1140 respondenter i Norge, og den er derfor representativ i de fleste fylkene.

Del: