12. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Avdelingsdirektør ved Nav Vest-Viken, Ingar Heum, venter fortsatt høy etterspørsel eller arbeidskraft i tiden som kommer.

Rekordlav arbeidsledighet i Vest-Viken

I juni var 6.985 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav Vest-Viken. I løpet av det siste året har ledigheten gått ned med 3.370 personer i denne regionen. Men nå går også antallet ledige stillinger ned.
Annonse

I Drammen er det nå 1.124 helt ledige og det tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Det er 15 færre enn i mai og 775 færre enn for ett år siden. Drammen troner likevel på toppen av ledighetsstatistikken målt i forhold til arbeidsstyrken.

I Øvre Eiker er det 133 helt ledige, noe som tilsvarer 1,3 prosent av arbeidsstyrken i kommunen. Her gikk ledigheten opp med ni flere ledige i juni, men det er 109 færre enn på samme tid i fjor.

Annonse

Øvre Eiker har 84 personer på ulike arbeidsmarkedstiltak, mens Drammen har 319 på tiltak.

I Vest-Viken registrerte Nav 3.054 nye ledige stillinger i juni. Det er 2.029 færre enn ved utgangen av mai, og 1.411 færre enn på samme tid i fjor.

– Antall arbeidssøkere i Vest-Viken fortsetter å synke, og det blir stadig færre helt ledige, delvis ledige og permitterte. Det er færre ledige stillinger sammenlignet med juni i fjor, men vi ser samtidig at mange bransjer har utfordringer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Vi forventer fortsatt høy etterspørsel etter arbeidskraft fremover, og det er gode muligheter for å inkludere flere i arbeidslivet, sier Ingar Heum, avdelingsdirektør ved Nav Vest-Viken.

Ledighet etter bransje
Sammenlignet med mai har det i Vest-Viken vært en nedgang i ledigheten i mange yrkesgrupper.

Størst nedgang i helt ledige ser vi innen bygg og anlegg med 54 personer (- 12 prosent) og industriarbeid med 37 personer (- 12 prosent).

De uten yrkesbakgrunn eller som ikke har oppgitt bakgrunn er gruppen med flest ledige i Vest-Viken med 509 personer i juni. Deretter kommer serviceyrker og annet arbeid (435 personer), butikk- og salgsarbeid (431 personer) og bygg og anlegg (411 personer).

Del:
Annonse