17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Stadig flere sliter med å gi barna sine gode ferieopplevelser på grunn av økte levekostnader. (Illustrasjon)

Én av ti med barn i Viken gruer seg til sommerferien

En fersk undersøkelse gjort for UNICEF Norge viser at 12 prosent av de med barn i Viken gruer seg til sommerferien. I tillegg sier nesten én av fire at de ikke føler de evner å gi barna ferien de fortjener.
Annonse

Den årlige undersøkelsen, som er gjort av analysebyrået YouGov, viser hvert år at det særlig er barnefamilier med lav inntekt som opplever sommerferien som vanskelig. Også i år vises den samme tendensen.

Blant barnefamiliene med lavest husstandsinntekt svarer én av fem at de gruer seg til sommerferien, mens det i gruppen med høyst inntekt kun er seks prosent som svarer det samme.

Annonse

– Familiens inntekt er også i år det som sterkest påvirker foreldres syn på sommerferien. Mange foreldre gruer seg til den ni uker lange ferien der de ikke kan tilby barna sine hyggelige ferieopplevelser på grunn av økonomien, sier direktør for barns rettigheter og bærekraft, Kristin Oudmayer i UNICEF Norge.

Strammere økonomi påvirker negativt
I årets undersøkelse har de også spurt om i hvilken grad strammere økonomi som følge av økte strøm-, drivstoff og matvarepriser påvirker sommerferien negativt. Blant barnefamiliene i Viken svarer halvparten at de opplever dette.

I tillegg sier nesten én av fire at de i liten grad tror de vil evne å gi barna en bedre sommer i år enn i fjor.

– Det er ingen tvil om at strammere økonomi spiller negativt inn i år, og forsterker forskjellene vi har sett i flere år. Siden undersøkelsen ble gjort har vi i tillegg fått en dobbel renteheving, som nok øker bekymringene for mange, sier Oudmayer.

Formidler ferieopplevelser
UNICEF Norge driver nettstedet Feriesentralen.no, som er en møteplass hvor mennesker som trenger å gi barna sine gode ferieopplevelser, kan komme i kontakt med mennesker som har mulighet kan gi bort slike opplevelser.

Feriesentralen formidler alt fra kinobilletter til lån av telt, kanoer, båter og ferieboliger. Hvert år opplever UNICEF stor pågang fra mennesker som ønsker hjelp.

– Feriesentralen er et viktig tilbud for svært mange som ikke har andre muligheter til å kunne gi barna sine gode ferieopplevelser. Majoriteten er aleneforeldre med flere barn, og en god del av disse har funksjonsnedsettelser, sier Oudmayer.

Rekordstort behov
Allerede nå ser UNICEF at behovet i år er særlig stort. Men også givergleden. Aldri før har trafikken til nettstedet vært større, og aldri før har så mange ønsket seg hjelp til å skape ferieminner til barna sine.

– Det er allerede formidlet mange ferieopplevelser, men slik det ser ut nå er dessverre etterspørselen etter gode sommeropplevelser større enn tilbudet. Det er flere som ber om hjelp, enn vi klarer å dekke inn. Vi håper derfor at enda flere bedrifter og privatpersoner i Viken vil vurdere om de har mulighet til å hjelpe. Det er så utrolig lite som skal til for å gjøre en forskjell i et barns sommer, avslutter Oudmayer.

Les mer om Feriesentralen her: www.feriesentralen.no

Om undersøkelsen
Undersøkelsen er gjort av analysebyrået YouGov for UNICEF Norge i tidsrommet uke 22 og 23 i 2022, blant 495 personer med hjemmeboende barn.

Resultatene som refereres for Viken er tall fra respondenter i handelsregionen som omfatter fylkene Viken og Innlandet.

Del:
Annonse