20. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

BankID-appen erstatter snart BankID på mobil. Kodebrikken består. Husk at du trenger eget passord for å komme i gang.

Snart forsvinner BankID på mobil til fordel for en egen app

BankID på mobil fases gradvis ut til fordel for en app, og dette begynner allerede i september. Utfasingen skjer for å gi brukerne en enda enklere BankID-hverdag. Appen skal gi mer relevant informasjon som trygger brukerne, og ambisjonen er at flere skal kunne bruke løsningen gjennom hele livet.
Annonse

Snart vil en app og den fysiske kodebrikken være de eneste tilgjengelige BankID-alternativene, når løsningen på mobil fases ut gradvis fra og med i høst. Det er flere grunner til at BankID på app nå skal ta over for BankID på mobil.

– Overgangen til BankID på app gjør at vi kan tilby flere tjenester som gir merverdi for brukerne i årene som kommer. Det gjør også at vi enklere kan tilpasse oss nye krav og forventninger til brukervennlighet, tilgjengelighet og informasjon i framtiden, forteller Jan Bjerved.

Annonse

Bjerved påpeker samtidig at løsningen på mobil har sine begrensninger, spesielt på signeringsområdet.

– BankID på app støtter flere brukstilfeller enn BankID på mobil. Tjenesten har heller ingen kostnader for brukerne og krever kun datatrafikk for å fungere. Dette gjør også tjenesten mer stabil og pålitelig for brukerne, fortsetter Bjerved.

Stopper nye aktiveringer
Første steg i utfasingen er at de stopper for nye BankID på mobil-aktiveringer. Etter planen vil dette skje mellom september og november. Bjerved anbefaler derfor å laste ned appen så snart du får beskjed fra din bank om at det nærmer seg, for en smidigst mulig overgang.

– Løsnignen på mobil vil fortsatt fungere for de som har tjenesten aktivert. Men siden tjenesten er knyttet til mobilens SIM-kort, vil de som mister mobilen, bytter mobiloperatør eller får nytt SIM-kort etter at det er stoppet for nye aktiveringer, også miste tilgangen til BankID på mobil. Da må de heller velge app eller kodebrikke som alternativ, sier Bjerved.

Må ha aktivt sertifikat
Noen kan også oppleve problemer med å få aktivert appen, da dette krever et BankID-sertifikat fra banken. Dette er ikke det samme som BankID på mobil.

Del:
Annonse