17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Marianne Skjeldestad Hove i Lotteri- og Stiftelsestilsynet har utbetalt nesten 178 mill. kroner i koronastøtte.

Nær 178 korona-millioner til kultursektoren fra Lotteritilsynet

De siste to månedene har 652 arrangører og underleverandører i kultursektoren fått kompensasjon. Lotteri- stiftelsestilsynet er dermed ferdig med siste utbetaling i kompensasjonsordningen for arrangører og underleverandører i kultursektoren.
Annonse

Ordningen kompenserer tap knyttet til at kulturarrangementer måtte avlyses, stenges eller nedskaleres på grunn av myndighetenes råd eller pålegg knyttet til koronapandemien i tidsrommet november til februar. Fristen for å søke var 1. mai.

– Det var viktig for oss å få ut pengene puljevis og så raskt vi kunne, for å hjelpe kultursektoren så fort som mulig, sier Marianne Skjeldestad Hove, avdelingsdirektør i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Annonse

Pengene er betalt ut i fire puljer, og første utbetaling ble gjort 25. mai.

Slik ser hovedtallene ut:
• Det er til sammen betalt ut 177.828.954 kroner.
• 652 arrangører og underleverandører har fått kompensjon for hele eller deler av søknadsbeløpet.
• 56 søkere har fått avslag og 83 søknader er delvis godkjente. 
• Det kom inn 712 søknader, og det samla søknadsbeløpet var på 208 millioner kroner. 

Stor bredde i kulturarrangementer
Film og konsert utgjør størstedelen av kulturarrangementene som har fått støtte.

– Et arrangement kan være alt fra en visning av en kinofilm på bygdekinoen til en stor konsert. Selv om film og konsert utgjør de største kategoriene ser vi at det er stor bredde i arrangementene det er søkt om og summene det er søkt om, sier Hove.

Slik fordelte arrangementene seg på søknadstidspunktet:
• 8.023 filmer
• 4.637 konserter
• 755 teater
• 622 stand-up
• 111 danseforestillinger
• 75 kunstutstillinger
• 39 museum
• 20 litteraturarrangementer
• 187 arrangement i kategorien annet arrangement

Lotteri- og stiftelsestilsynet kommer til å gjøre etterkontroller ved utplukk basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering. 

Del:
Annonse