25. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er ca. 7.000 færre personer med betalingsanmerkninger nå enn for tre måneder siden. For selskap er trenden den motsatte. (Illustrasjon)

Betydelig færre nordmenn med lønnstrekk og intet til utlegg

Om lag 7.000 færre nordmenn er registrert med betalingsanmerkninger enn for tre måneder siden, og utviklingen er særlig positiv i «verstingkategoriene». Men på foretakssiden peker pilene i motsatt retning.
Annonse

Tallene for andre kvartal viser en svak nedgang i antall personer med betalingsanmerkninger. Ved utgangen av mars var 254.052 nordmenn registrert med aktive negative betalingsanmerkninger. Tre måneder er dette tallet 247.318.

– Dette kan være en konsekvens av at folk har vært flinke til å rydde opp i økonomien sin under pandemien. Det er selvsagt gledelig at 6.700 færre nordmenn har betalingsanmerkninger i dag, sammenlignet med for bare tre måneder siden, sier Per Fjærestad.

Annonse

Betydelig færre havner i «verstingkategoriene»
Tross en svak nedgang i antall personer med betalingsanmerkninger, mener Fjærestad at utviklingen er forbausende stabil.

– Alt virker å være som normalt, rett og slett. Det er som vanlig personer mellom 24 og 48 år som har høyest andel betalingsanmerkninger, og da særlig menn, mens personer over 67 år fremdeles har lavest andel, opplyser han.

Én positiv trend skiller seg likevel ut: De ferske tallene viser en markant i nedgang i antall personer med lønnstrekk og «intet til utlegg», som anses å være de verste kategoriene.

Ved utgangen av mars var 134.968 nordmenn registrert med lønnstrekk, mens 144.745 hadde intet til utlegg. I juni var disse tallene redusert til 125.061 personer med lønnstrekk og 141.271 med intet til utlegg – altså er det nærmere 10.000 færre med lønnstrekk og 3.000 færre som har intet til utlegg.

Anmerkningshopp blant foretak
Samtidig som vi ser en nedgang blant privatpersoner, øker antallet foretak med betalingsanmerkninger. 76.548 står i dag oppført med betalingsanmerkninger. Det er et merkbart hopp opp fra 72.402 foretak i mars.

– Dette kan være et tegn på at den positive trenden er i ferd med å snu, slik vi også ser på konkursfronten. Vi ser at misligholdet øker, og nå gir dette også utslag i betalingsanmerkninger på foretak, sier Fjærestad.

Han påpeker at det går betydelig raskere å registrere betalingsanmerkninger på foretak enn på privatpersoner.

– Det er egentlig ganske vanskelig å få betalingsanmerkninger som privatperson. Saken skal gjennom flere instanser, og inkassoselskapene jobber lenge for å løse problemet før det går så langt at det blir en anmerkning. Det er med andre ord en lang prosess. Når det gjelder foretak kommer betalingsanmerkningene derimot relativt raskt etter at de er registrert med en inkassosak, utdyper han.

– Utviklingen for privatpersoner og foretak pleier å følge hverandre, men den lange prosessen gjør at det er en forsinkelse på personsiden. Det blir derfor spennende å se hva tallene for resten av året, samt i 2023 og 2024, vil vise, sier Fjærestad.

Del:
Annonse