20. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Tilsynsingeniør i Justervesenet, Andreas Strande Hjorth, med en vannmåler av eldre type. Fra neste år skal vannmålere oppfylle krav under bruk, og ikke bare når de selges.

Snart får kommunen ansvaret for vannmåleren din

Fra 1. januar 2023 trer en oppdatert versjon av vannmålerforskriften i kraft. Den gir blant annet kommunen ansvar for å følge opp vannmåleren din.
Annonse

Tidligere har det kun vært krav til vannmålere når de selges. Det vil si at måleren skal ha vært gjennom testing og at den oppfyller nødvendige krav i Måleinstrumentdirektivet. Forskjellen fra neste år er at de også skal oppfylle krav når de er i bruk. En del kommuner opererer i dag med krav til nøyaktighet når de er tatt i bruk hjemme hos kunder, men disse kan være forskjellige i ulike kommuner.

I forskriften pålegges nå brukeren (kommunen) å ha på plass et internkontrollsystem som ivaretar kravene i forskriften.

Annonse

– Det betyr å kvalitetssikre måleverdiene og håndteringen av disse gjennom hele måleverdikjeden. Det kan omfatte avlesning eller fjernavlesning av måleresultatet, samt all videre registrering, avregning og fakturering. Justervesenet vil følge opp kommunene med systemtilsyn for å sikre at forskriften ivaretas, sier Andreas Strande Hjorth i Justervesenet.

Selv om det kommer krav til vannmåleren din, betyr det ikke nødvendigvis at din vannmåler blir kontrollert.

– Vi er klar over at det vil være ressurskrevende å kontrollere alle vannmålere i en kommune. Derfor legger vi opp til at det kan benyttes statistisk stikkprøvekontroll, hvor kun et utvalg målere kontrolleres, sier Andreas, som samtidig oppfordrer landets kommuner til å sette seg inn i det oppdaterte regelverket.

Hva om måleren min viser feil?
Han oppfordrer også forbrukere til å følge litt med på vannmåleren sin. For eksempel kan en vannmåler som beveger seg når det ikke renner vann, tyde på en lekkasje. En lekkasje kan over tid utgjøre en betydelig del av vannregningen. Hvis du mistenker at noe ikke stemmer med vannmåleren, er oppfordringen fra Andreas klar:

– Ta kontakt med kommunen.

Selv om det nå kommer krav til vannmåleren din, betyr det ikke nødvendigvis at din vannmåler blir kontrollert. Mistenker du at noe er galt – ta kontakt med kommunen, er oppfordringen.
Del:
Annonse