22. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Blir vi slappere i trafikken? Det spørsmålet kan vi stille etter de mange ulykkene og at færre bruker bilbelte nå ett tidligere. (Foto: Bård Asle Nordbø/Statens vegvesen)

Blir vi slappere i trafikken? Flere kjører uten bilbelte

Statens vegvesen kontrollerte belte- og hjelmbruk på over 120.000 kjøretøy første halvår 2022. Under kontrollene ble det utstedt over 200 flere gebyrer for manglende bilbelte sammenlignet med første halvår i 2021. Dette skjer samtidig som dødstallene på norske veier er rekordhøyt.
Annonse

Selv om vi utførte flere kontroller i samme tidsrom i fjor, ble det avdekket flere som kjørte uten bilbelte under kontrollene hittil i år.

– Å bruke bilbelte er ett av de enkleste trafikksikkerhetstiltakene som finnes og det er foruroligende at vi utsteder flere gebyrer for dette i år enn i fjor, sier Jan Erik Myhr i Statens vegvesen.

Annonse

Ulykkesanalysene til Statens vegvesen viser at rundt fire av 10 drepte i bilulykker ikke har brukt bilbelte.

Bruk alltid bilbelte
Det er svært sjeldent at Statens vegvesen observerer manglende bruk av hjelm på moped og motorsykkel. De aller fleste gebyrene blir derfor ilagt førere og passasjerer som ikke bruker bilbelte, noe som er det enkleste og mest effektive hjelpemiddelet for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken.

Ved å bruke bilbelte sikrer du ikke bare deg selv, men også andre fra å bli skadet om det skulle skje en ulykke. Blir du observert uten bilbelte eller hjelm av en av Statens vegvesens kontrollører, blir du vinket inn på kontrollplass og ilagt et gebyr på 1.500 kroner.

Første halvår i år har Statens vegvesen gjennomført 122.232 kontroller på bruk av bilbelte, og av disse var det 1.237 som ikke brukte bilbelte. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var det 128.997 kontroller der 1.032 som ble bøtelagt for manglende bruk av bilbelte.

– Selv om de fleste bruker bilbelte, er det likevel overraskende at så mange ikke gjør det, siden vi vet at det har svært god effekt om ulykken er ute, avslutter Myhr og ber om at alle bilførere som nå er ute og kjører i sommertrafikken bruker bilbelte, har sin fulle oppmerksomhet på trafikkbildet, viser hensyn til andre medtrafikanter og holder seg til fartsgrensen.

Del:
Annonse