19. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Forsøpling knyttet til næringsvirksomhet er den største kilden til forsøpling i Norge. (Foto: Iris Salten)

Næringslivet forsøpler – de frivillige rydder opp

Den ferske Rydderapporten for 2021 viser at næringsvirksomhet er den største kilden til forsøpling i Norge. Rundt halvparten av all søppel registrert i Norge i fjor stammer fra kilder knyttet til næring. Likevel er det frivillige som sørger for det meste av oppryddingen.
Annonse

Hvert år bidrar flere tusen frivillige ryddere i Norge, ikke bare med opprydding av søppel, men også med viktig kunnskap om søppelet de samler inn.

De frivillige registrerer sine funn via Rydde, som er Norges viktigste kilde til kunnskap om forsøpling. Resultatene fra denne folkeforskningen publiseres i Rydderapporten som utgis hvert år av Hold Norge Rent, med støtte fra MARFO.

Annonse

Søppel fra næring er den største kilden til forsøpling
Tall fra Rydderapporten 2021 viser at næringsvirksomhet er den største kilden til registrert forsøpling i Norge.

Funnene fra kategorien industri og næring utgjør 27 prosent, og kategorien fiskeri og havbruk utgjør 22 prosent av all registrert søppel. Disse to kildene står dermed for nesten halvparten av funnene som frivillige har ryddet og registrert i fjor.

Personlig forbruk er den største enkeltstående kilden til forsøpling i 2021. Funnene utgjorde 30 prosent av ryddet søppel registrert i fjor.

Industri i vest og personlig forbruk i øst
Folkeforskningen avdekker også tydelige regionale forskjeller. På Østlandet registrerer frivillige mer søppel fra personlig forbruk og næringsvirksomhet sammenlignet med Nord-Norge hvor 45 prosent av alle registrerte funn tilhører kategorien fiskeri og havbruk.

På Vestlandet utgjør kategorien industri og næring hele 44 prosent av alle registrerte funn. Det er armeringsfibre og sprengkabler som topper listene i vest og som er årsaken til at denne kilden dominerer.

Fylkestoppen viser flest aksjoner i Nordland
Det er registrert flest ryddeaksjoner i Nordland med 505 aksjoner. Flest frivillige finner vi i Innlandet med hele 7.084 registrerte deltakere. Det er derimot i Troms og Finnmark det har blitt ryddet mest i 2021 med imponerende 194.657 kilo.

Tau er en forsøplingsversting
For første gang har Hold Norge Rent også sett på hvor ofte en gjenstand dukker opp på ryddeaksjoner. Dette forteller oss hvor vanlig en funnkategori er, og det er tau som topper denne listen.

Tau er til stede på hver femte ryddeaksjon i Norge, og hele 74 prosent av tauene som registreres er under 50 cm. Tauvavkapp kan derfor betegnes som en forsøplingsversting i Norge.

Ellers er snus, sneiper og bomullspinner på topplistene for 2021. Dette er småsøppel som er tidkrevende å plukke, men som finnes i store mengder, og det er skuffende at bomullspinner, som omfattes av engangsplastdirektivet, fortsatt er et forsøplingsproblem i Norge.

Rydderapporten publiseres hvert år og baserer seg på tall som er innrapportert til ryddenorge.no. (Foto: Andreas Bastian Nordberg)
Del:
Annonse