16. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

FORFRISKENDE: Heldigvis kan du hoppe i havet stort sett hvor du vil i sommer, så lenge du tar visse forholdsregler. (Foto: Siv Bakken)

Ut på tur? Dette bør du vite om allemannsretten

Lurer du på hvor du fritt kan bade eller gå tur i sommer? Da kan det være lurt å lære deg forskjellen på disse to begrepene – utmark og innmark.
Annonse

Allemannsretten gjør at vi her i Norge kan ferdes stort sett hvor vi vil i naturen, uavhengig av hvem som eier grunnen. Det betyr likevel ikke at det er fritt fram over alt.

– Det som er viktig å lære seg, er forskjellen på utmark og innmark. Innmark er hustomter, hager, gårdsplasser, åkre, industriareal og lignende. På slike steder gjelder ikke allemannsretten, forteller Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Annonse

Norsk Friluftsliv er fellesorganisasjonen for de 18 store friluftslivsorganisasjonene i Norge, med til sammen nær en million medlemskap og over 5.000 lag og foreninger.

De jobber blant annet for at alle skal vite hvilke regler som gjelder i naturen.

Gir stor frihet
– Allemannsretten gir oss stor frihet til å oppleve naturen, både til lands og til vanns, sier Lier.

I utmark, som er det meste av vann, strand, myr, skog og fjell i Norge, sier allemannsretten at alle og enhver står fritt til å gå, padle, sykle, overnatte og lignende.

Med retten følger imidlertid også en plikt om å opptre hensynsfullt.

– Er du ute og nyter naturen i sommer så husk på å vise hensyn både til grunneier, dyre- og planteliv og andre turgåere. Da blir friluftsopplevelsen hyggeligere for alle, oppfordrer Lier.

Hva med i strandsonen?
I områdene lags sjø og kyst gjelder den samme retten til fri ferdsel som i naturen ellers. Privat-skilt, gjerder eller benker i strandsonen skaper likevel ofte usikkerhet rundt hvor det er greit å gå.

Regelen er at retten til fri ferdsel gjelder så lenge området er definert som utmark. Men det er ikke alltid enkelt for privatpersoner å avgjøre dette.

– Selv om en del privat-skilt er lovlige, er det dessverre også de som setter opp ulovlige sperringer i strandsonen, for å ha området for seg selv. Er du i tvil om gjerdet eller skiltet er lovlig, kan du henvende deg til kommunen, råder Bente Lier i Norsk Friluftsliv.

Hun understreker at det uansett alltid vil være lov å gå på de oppmerkede kyststiene i kommunene. Friluftsloven presiserer også at det er tillatt å ferdes på opparbeidet sti eller vei gjennom innmark som leder til utmark.

Se Norsk Friluftslivs korte guide til hvor allemannsretten gjelder.

Hvor gjelder allemannsretten – og ikke?
• Lær deg forskjellen på innmark og utmark. Innmark er områder som hustomter, gårdsplasser, dyrket mark, industriareal og liknende områder der turgåere vil være til bry for eier av grunnen. Utmark er det meste av naturen, som skog, fjell, sjø og myrområder.

• Husk at allemannsretten kun gjelder i utmark. I innmark er reglene slik at du kan gå tur på veier og stier, så lenge du holder god avstand til hus, hytter, hager og gårdstun.

• Vit at du har lov til å overnatte ute i utmark året rundt, men teltet eller hengekøya skal ikke settes opp nærmere enn 150 meter fra bebodde hus og hytter. Hvis du vil telte i mer enn to døgn må du ha tillatelse fra grunneier.

• Ta gjerne et bad i sjøen, vann og elver, men husk å holde rimelig avstand fra bebodde hus og hytter. Det er ikke lov til å bade fra private brygger uten tillatelse fra de som eier brygga.

Du kan padle fritt på sjøen, innsjøer og i elver, men vil du legge inntil en privat brygge må du spørre eieren. I utmark kan du dra båten, kajakken eller kanoen i land for en kortere tidsperiode, men skal den stå lenger må det avtales med grunneier.

FØLGER MED PLIKTER: Med retten til å nyte naturen, følgen plikten til å ta vare på den og vise hensyn. (Foto: Stian Hallén og Siri Vilberg)
Del:
Annonse