23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Fire av fem nordmenn bryter trafikkreglene, for eksempel ved å kjøre litt for fort. Viken-bilister er nesten på topp.

Fire av fem bryter trafikkreglene – Viken-bilister bare slått av Agder

- Å bryte trafikkreglene blir fort livsfarlig. At så mange gjør det er skremmende. Det sier seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen. Han viser til undersøkelsen som forteller at bilister i Agder og Viken er «verstinger» når det gjelder å gi blanke i trafikkreglene.
Annonse

I sommer velger 12 prosent bilferie, fremfor flyplass- og bagasjekaos. Tallene kommer fra Frendeundersøkelsen, utført av Norstat.

– Jeg håper alle sjåfører tenker seg godt om før de bryter noen trafikkregler i sommer. Det er ikke opp til deg bak rattet å avgjøre om reglene du bryter er alvorlige, eller om andres liv er i fare, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge.

Annonse

Han sier reglene er til for å holdes og for at du og alle du er glad i skal være trygge.

Her bryter de trafikkreglene
1. Agder – 84 prosent
2. Viken – 83 prosent
3. Trøndelag – 80 prosent
4. Rogaland – 79 prosent
5. Nordland – 78 prosent
6. Troms og Finnmark – 75 prosent
7. Vestland – 75 prosent
8. Vestfold og Telemark – 73 prosent
9. Innlandet – 71 prosent
10. Møre og Romsdal – 69 prosent
11. Oslo 67 – prosent

– Det er store forskjeller mellom fylkene her. At Oslo-boerne er de mest lovlydige når det kommer til trafikkregler er bra. De har mest trafikk og det er svært viktig at reglene holdes der det er flest biler på veiene, sier Ytre-Hauge.

– Men det betyr ikke at det er mer ok å bryte reglene andre steder, legger han til.

Nesten dobling i antallet trafikkdrepte i 2022
Ved utgangen av juli i år hadde 72 mennesker mistet livet på norske veier. På samme tid i fjor var antallet 40. Tallene kommer fra Statens Vegvesen.

I juni og juli i år omkom 27 mennesker på norske veier. Det er 11 flere enn i de samme månedene i fjor.

Fart dreper
Fartsgrensen er en trafikkregel mange tøyer. Mange har ligget «bare litt over». Det viser også Frendeundersøkelsen. Der svarte tre av fem at de synes det var greit å kjøre litt over fartsgrensen.

– Det virker som vi oppfører oss annerledes med trafikkregler enn andre lover i samfunnet. Å tro at du ikke utsetter deg selv og andre for fare ved å bryte reglene, er helt feil, sier seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen.

Han ber folk huske at en bil i fart er et potensielt farlig våpen.

– Det er så lett å bli fartsblind når du kjører. Hvis du pusher grensene en gang er det lettere å gjøre det igjen. Det beste er å ikke gjøre det, sier Roger Ytre-Hauge i Frende.

I 2020 hadde politiet hele 117.500 saker med fartsovertredelser. En dybdeanalyse fra Statens Vegvesen viser at høy fart var en medvirkende faktor til 35 prosent av alle dødsulykkene på norske veier i 2020.

Andre regler vi bryter
Seniorrådgiveren i Trygg Trafikk lurer på hvilke regler som brytes.

– Hvis det er vikeplikten over gangfelt eller kryssende vei du bryter er det livsfarlig. Eller hvis du kjører feil i en enveiskjøring. Felles for alle trafikkregler er det uansett at hvis du trår over så gjør du noe ulovlig, sier han.

– Du vet ikke hva som venter rundt neste sving, gatehjørne eller forbi neste trafikklys. Du kan møte en urutinert fører som ikke håndterer situasjonen og plutselig er noe du trodde var uskyldig blitt kjempefarlig, sier fagsjefen til Frende.

Del:
Annonse