1. desember 2022

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Farmasøyt Kari Skaug Fredrikson advarer mot å begynne å bruke Paracet oftere eller lengre enn nødvendig.

Farmasøyt advarer: – Ikke ta for mye Paracet

Nye anbefalinger gjør at vi kan ta mer paracetamol i løpet av en dag. Men farmasøyt Kari Skaug Fredrikson i Apotek 1 advarer mot å begynne å bruke Paracet oftere eller lengre enn nødvendig, da overforbruk kan føre til flere plager.
Annonse

Paracetamol er et reseptfritt legemiddel som er godkjent til kortvarig bruk mot milde til moderate smerter, samt feber. Ifølge Fredrikson er paracetamol et godt valg for de aller fleste:

– Paracetamol gir som regel god lindring mot lette til moderate plager, og de fleste tåler det godt. Hvis du trenger litt smertelindring, for eksempel i forbindelse med hodepine, kan paracetamol brukes i korte perioder, forteller Fredrikson.

Annonse

Hun minner om at personer med redusert nyre- eller leverfunksjon bør være forsiktige med å bruke paracetamol, utenom i samråd med lege.

Paracetamol kan tas oftere i løpet av dagen
Statens Legemiddelverk endret anbefalingene for bruk av paracetamol høsten 2021. Den viktigste endringen var at vi nå kan ta medisinen fire ganger om dagen, opp fra tre ganger om dagen slik det var tidligere. Hvorfor kom denne endringen? Farmasøyten forklarer:

– De så rett og slett at tre ganger om dagen ikke er nok for å ha en vedvarende god smertelindring i løpet av dagen. Det er bakgrunnen for at vi nå kan ta paracetamol fire ganger om dagen, men husk at de bør gå fire til seks timer mellom hver dose.

Endringen til tross, Kari er veldig klar på at dette ikke betyr at vi nødvendigvis skal følge den nye maksdoseringen:

– Selv om de nye anbefalingene nå åpner for at vi kan ta mer paracetamol i løpet av dagen, så betyr ikke det at vi skal gjøre det. De aller fleste bruker paracetamol når de får tilfeldig hodepine. I slike tilfeller holder det som regel å ta én til to tabletter med når det trengs, gjerne i kombinasjon med litt søvn og ro. Paracetamol kan være nyttig for mange, men skal kun brukes når du trenger det. Det er også viktig å merke seg at hvis du har så sterke smerter at du har behov for høyeste dosering av paracetamol, så er det en god indikasjon på at du bør kontakte lege. Du skal ikke egenbehandle sterke smerter eller smerter som varer over flere dager, men ta kontakt med legen din, sier hun.

Overforbruk kan føre til flere plager
Fredrikson er også klar på at de nye anbefalingene ikke bør føre til at vi bruker paracetamol oftere:

– Paracetamol og tilsvarende smertestillende medisiner kan faktisk gi flere plager hvis du bruker dem i lengre perioder, for eksempel mange ganger per uke i flere uker av gangen. Da risikerer du å få det vi kaller medikamentutløst hodepine.

Avslutningsvis minner hun om at paracetamol faktisk også kan være svært farlig hvis du får i deg for mye i løpet av kort tid.

– Paracetamol i store mengder kan føre til alvorlige leverskader. Medikamentet bør derfor kun brukes ved behov, og da kun i korte perioder. Og ikke glem, stressreduksjon, tilstrekkelig søvn, væskeinntak og andre tiltak kan ofte gi like god smertelindring som paracetamol. Generelt anbefaler vi slike tiltak før bruk av legemidler, sier hun.

Del: