19. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Forbruksgjelden har økt med 1,9 mrd. etter fellesferien og flere greier ikke å betale kreditkortgjelden i tide. (Foto: Shutterstock)

Ikke alle klarer å betale kredittkortgjelden sin etter ferien

Forbruksgjelden økte med 1,9 mrd. i fellesferien. Bruk av kredittkort og kontokreditter økte forbruksgjelden med 1,6 mrd. i siste måned. Det er også en liten økning i rentebærende kredittkortgjeld på 0,3 mrd.
Annonse

Forbruksgjelden er i dag på 150,3 mrd. som er en oppgang på 1,9 mrd. (1,3 %) siden forrige måned. Nedbetalingslån og benyttet rammekreditt utgjør henholdsvis 80,3 mrd. og 69,0 mrd.

Endringene i nedbetalingslån og rammekreditter er på henholdsvis 0,2 mrd. (0,2 %) og 1,6 mrd. (2,6 %), og rentebærende rammekreditt har økt med 0,3 mrd. (0,7 %) Det siste viser at det i juli var en økning i personer som ikke betaler alt utestående ved forfall.

Annonse

– Etter fellesferien ser vi at flere ikke betaler alt de har utestående av forbruksgjelden sin, sier Svein Ove Karstensen, daglig leder i Norsk Gjeldsinformasjon.

I løpet av de siste 12 månedene er nedgangen i total usikret gjeld 0,9 mrd. (0,6 %). Nedbetalingslån har blitt redusert med 3,1 mrd., men rammekreditter har økt med 2,3 mrd. Forbruksgjelden i Norge har ligget rundt ca. 150 mrd. i denne perioden.

– Vi håper at folk klarer å planlegge egen økonomi framover, slik at vi ikke får en markant økning i forbruksgjelden og rentebærende rammekreditt utover høsten, sier Karstensen.

Del:
Annonse