15. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Dette kan bli resultatet hvis du havner i en ulykke. Konsekvensene bli ofte fatale. (Foto: Fremtind)

Frykter ny helg med alvorlige ulykker: – Ta det pent på veiene

Økt trafikk på veiene stiller større krav til oss som sjåfører. – Vi bør være mer opptatt av å unngå ulykker enn å komme fortest mulig frem, sier skadeforebygger.
Annonse

Siste dag i fellesferien ble preget av flere alvorlige trafikkulykker og lange køer mange steder. Også denne helgen er det mange som avslutter ferien, og vi kan vente oss tett trafikk med mange biler på veiene. Det gir økt risiko for skader og trafikkulykker.

– Vi oppfordrer bilistene til å ta det pent på veiene denne helgen. Husk at høy fart og forbikjøringer kan skape farlige situasjoner for både deg selv og andre medtrafikanter, sier skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i forsikringsselskapet Fremtind.

Annonse

Vi bryter oftere fartsgrensen på sommeren
Kjøredata fra nær 6.000 bilister de siste tre årene viser at gjennomsnittsfarten til norske bilister er markant høyere i juli og august enn resten av året. Det kan bli en skummel kombinasjon med mye trafikk på veiene.

– Det stiller enda større krav til oss – og vi må ta ansvar for egen atferd i trafikken, sier skadeforebyggeren.

I løpet av ett år bryter norske bilister fartsgrensen i snitt 12,5 prosent av kjøretiden.

Hold avstand til bilen foran
Skadestatistikk hos Fremtind viser at de vanligste årsakene til bilskader er påkjørsler bakfra, kjøring inn i parkerte biler og rygging. Over 600 påkjørsler bakfra er meldt inn til selskapet i juni og juli i år.

– Et viktig risikoreduserende tiltak er at vi holder god avstand til bilen foran. Vær oppmerksom på at trafikkbildet raskt kan endre seg. Derfor er det viktig at vi alltid har fokus på det vi holder på med, nettopp det å kjøre bil. Mobilen og skjermen i bilen må du ligge unna når du kjører, sier Hofstad-Nielsen.

Thereses huskeliste til hjemfarten:
• Overhold fartsgrensene og kjør etter forholdene.

• Gjør deg ferdig med tasting før du kjører, og la mobilen ligge når du kjører.

• Ta deg tid når du skal parkere og rygg alltid inn på parkeringen, ikke ut.

• Ikke stol blindt på alle funksjonene i bilen, som for eksempel autopilot og ryggekamera.

• Ta det pent ut av parkeringsplasser, veikryss og rundkjøringer, og når du skal «flette» i kø, inn og ut av kollektivfelt eller på motorveien.

Kjøredata er basert på appen Smartbil, i perioden 2018 til 2021, med data fra 6.000 bilister og 77 millioner kjørte kilometer. 

Mange biler på veiene gir økt risiko for ulykker. – Vær oppmerksom på at trafikkbildet raskt kan endre seg, sier skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen. (Foto: Fremtind)
Del:
Annonse