19. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Artikkelforfatter Kristian Blindheim.

NHO: Elavgiften er urettferdig og må bort

LESERINNLEGG: Nye tider krever nye grep. Energi Norge mener at det er på høy tid at elavgiften tas vekk. Det vil en gjennomsnittshusholdning spare 2.500 kroner på hvert år.
Annonse

Det skal koste mer å slippe ut CO2 enn det har gjort tidligere. Dette merker norske husholdninger på to måter – bensin- og dieselprisene går opp og økning i EUs kvotepris på CO2 påvirker europeiske strømpriser som i sin tur påvirker norske strømpriser. Da må andre avgifter kuttes. Elavgiften må stå først i køen.

Norsk strøm er nær 100 prosent fornybar. Det er prinsipielt feil å avgiftsbelegge grønn energi. Et like stort problem er at norske husholdningers kostnader til energi det siste året har økt dramatisk siden både strøm og bensin/diesel har vært dyrere enn normalt. Dette går det an å gjøre noe med uten at vi bremser klimaomstillingen.

Annonse

Elavgiften har økt de siste årene. Det burde vært omvendt. I klimameldingen foreslår regjeringen en kraftig økning i CO2-avgiften for å nå klimamålene. Elavgiften er på 15,41 øre per kWh. Den bør kuttes helt. Det vil for en gjennomsnittshusholdning innebære 2.500 kroner spart per år.

Statens inntekter fra energi er det ingen fare med. Den tjener gode penger på høye strømpriser og økende CO2-avgifter. Det er med andre ord ingen grunner for å beholde elavgiften, men mange gode grunner for å fjerne den helt. Å kutte elavgiften er selvsagt ikke nok alene til å kompensere for økte kostnader i husholdningene, men et veldig enkelt og ubyråkratisk første skritt.

Kristian Blindheim
Fagsjef for energiomstilling i Energi Norge (NHO)

Del:
Annonse