17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Permitteringer innen bygg- og anlegg gjør at ledigheten øker noe i Vest-Viken, men ledigheten totalt er fortsatt meget lav. (Illustrasjon)

JUNI: Laveste salgstall for nye boliger siden finanskrisen

- Boligprodusentene har ikke målt lavere salg og igangsetting for juni måned siden vi begynte med månedlige registeringer i 2010, sier administrerende direktør i Boligprodusentene, Lars Jacob Hiim.
Annonse

Salget av nye boliger har vært fallende siden juli 2021. Det er kun under finanskrisen i 2008 og 2009 vi har målt lavere salg i andre kvartal. Hiim frykter at salget vil fortsette å holde seg lavt i 2022, og at de langsiktige konsekvensene vil være alvorlig.

Boligbehovet er nå oppjustert med over 3.000 boliger, til 29.384 boliger i året. Fremover er de urolig for boligforsyningen, sysselsettingen, og de som trenger boliger. Hiim ber derfor om fortgang i behandling av innsendte regulerings- og byggesaker, forbedring av virkemidler som boliglånsforskriften og Husbanken, samt å unngå ytterligere press i økonomien som kan føre til nye rentehevninger.

Annonse

Salg nye boliger
• Salget av nye boliger i juni 2022 er 38 prosent under juni 2021. Salget pr. boligtyper i juni 2022 viser at eneboliger er 26 prosent under, småhus er 43 prosent under og leiligheter er 41 prosent under juni 2021.

• Salget av nye boliger i andre kvartal 2022 er 29 prosent under andre kvartal 2021. Salget pr. boligtyper i andre kvartal 2022 viser at eneboliger er 34 prosent under, småhus er 39 prosent under og leiligheter er 21 prosent under andre kvartal 2021.

• Solgte nye boliger første halvår 2022 er 11.363 boenheter, det er 19 prosent under første halvår 2021. Salget pr. boligtyper i første halvår 2022 viser at eneboliger er 26 prosent under (2.753 boenheter), småhus er 36 prosent under (2.019 boenheter) og leiligheter er 7 prosent under (6.592) første halvår 2021.

• Totalt antall solgte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 23.618 boenheter, som er 20 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte nye eneboliger er 5.645 boenheter, som er 25 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte småhus er 4.208 boenheter, som er 39 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte leiligheter er 13.765 boenheter, som er 9 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Igangsetting nye boliger
• Igangsettingen av nye boliger i juni 2022 er 31 prosent under juni 2021. Igangsettingen pr. boligtype i juni 2022 viser at eneboliger er 10 prosent under, småhus er 45 prosent under og leiligheter er 35 prosent under juni 2021.

• Igangsettingen av nye boliger i andre kvartal 2022 er 3 prosent under andre kvartal 2021. Igangsettingen pr. boligtype i andre kvartal i andre kvartal 2022 viser at eneboliger er 12 prosent under, småhus er 27 prosent under og leiligheter er 13 prosent over andre kvartal 2021.

• Igangsatte nye boliger første halvår 2022 er 10.780, det er likt med første halvår 2021. Igangsetting pr. boligtyper i første halvår 2022 viser at eneboliger er 14 prosent under (2.545 boenheter), småhus er 20 prosent under (2.043 boenheter) og leiligheter er 17 prosent over (6.193) første halvår i 2021.

• Totalt antall igangsatte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 25.392 boenheter, som er 1 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte eneboliger er 6.246 boenheter, som er 1 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte småhus er 4.685 boenheter, som er 22 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte leiligheter er 14.461 boenheter, som er 9 prosent over forrige tolvmånedersperiode.

Tallene for Buskerud

Salg
• Solgte nye boliger i andre kvartal 2022 er 50 prosent under andre kvartal i 2021.

• Solgte nye boliger i første halvår 2022 er 528 boenheter, det er 41 prosent under første halvår 2021.

• Solgte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 1.052 boenheter, det er 40 prosent under forrige tolvmåneders periode.

Igangsetting
• Igangsatte nye boliger i andre kvartal 2022 er 65 prosent under igangsettingen i andre kvartal 2021.

• Igangsatte nye boliger i første halvår 2022 er 673 boenheter, det er 6 prosent over første halvår 2021.

• Igangsatte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 1.252 boenheter, det er 10 prosent under forrige tolvmåneders periode.

Fritidsboliger
• Solgte nye fritidsboliger i første halvår 2022 er 69 prosent under salget i første halvår 2021.

• Igangsatte nye fritidsboliger i første halvår 2022 er 29 prosent over igangsettingen i første halvår 2021.

Del:
Annonse