21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Regionleder i Viken Trygg Trafikk, Nina Gjervik, oppfordrer alle bilister til å ta det ekstra forsiktig langs veiene i forbindelse med skolestart.

Trygg Trafikk i Viken ber bilister følge med på veien ved skolestart

Det nærmer seg skolestart med stormskritt og i Trygg Trafikk er de opptatt av at alle barn får en trygg skolevei til sin skole. Skolestart er en dag preget av spenning, nervøsitet og forventninger både hos barn og foreldre, og i denne anledning mener de det er viktig å påpeke viktigheten av akkurat det med trygg skolevei for alle.
Annonse

Det er skolestart, og mange spente førsteklassinger møter trafikken for første gang.

– I dagene som kommer er det viktigere enn noen gang å være oppmerksom bak rattet, særlig hvis du kjører langs skoleveier, sier regionleder i Trygg Trafikk, Nina Gjervik.

Annonse

– Mange barn skal nå gå eller sykle til skolen for første gang. Da er det viktig å huske på at barn lett blir distrahert og plutselig kan løpe ut i veien. Derfor er det i disse dager viktigere enn noen gang at du som bilist er oppmerksom, sier Nina Gjervik.

Det at veiene igjen fylles av skolebarn – mange av dem spente førsteklassinger med lite trafikkerfaring – kan nemlig også by på utfordringer.

La bilen stå hvis du kan!
– Mange skoler er plaget av mye trafikk rundt skoleområdet. Det kan lett skape farlige situasjoner. Selv om mange familier er avhengige av bil i hverdagen, ønsker vi at så mange som mulig tenker gjennom om de egentlig trenger å kjøre og hente på skolen, fortsetter Gjervik.

Hun tror enda flere foreldre har mulighet for å legge til rette for at barna kan gå eller sykle til skolen.

– Vi voksne har ansvar for at alle barn – ikke bare våre egne – har en trygg skolevei. Trengsel og uoversiktlige situasjoner ved skoleporten blir en daglig risikofaktor. Så hvis du må kjøre, går det an å parkere et stykke unna og gå den siste biten, sier hun.

Vil ha flere Hjertesoner
Trygg Trafikk anbefaler at det etableres Hjertesone rundt skolen. Hjertesone innebærer en trafikksikker sone med lite biltrafikk. De barna som blir kjørt slippes av i droppsoner utenfor skolen. «Hjertesone» kan også bety tiltak som følgegrupper, holdningskampanjer eller bedre sykkelparkering.

– I Viken er det flere skoler som allerede har etablert Hjertesone, samtidig som vi vet at flere jobber med å få det. Det er vi veldig fornøyd med, ettersom Hjertesone er vår fremste anbefaling for en tryggere skolevei, sier regionleder Nina Gjervik.

Foreldre kan selv ta kontakt med FAU, skole eller kommunen for å finne ut hvordan de kan etablere Hjertesone rundt sin skole.

Del:
Annonse