23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det blir en rekke biler å se på under årets marken i Vestfossen.

Lokale utøvere i Motorens Mester under Vestfossen Marken

(Oppdatert) Under Vestfossen Marken lørdag 27. og søndag 28. august, kan du møte lokale motorsporutøvere og KNA Eiker som stiller ut bilcross-bil og crosskart i hovedgata og «motorgata», samt en hyggelig bilprat.
Annonse

I forbindelse med Frivillighetens år vil KNA vise frem det massive frivillige arbeidet i de mange lokale KNA-avdelingene over hele landet. I tillegg har Majas Kulturservice i fått med seg lokale bilsporutøvere som skal delta i Motorens mester. En av dem er Marius Bermingrud som er et kjent lokalt navn innen bilsporten.

Søndag 28. august inviterer KNA til åpen dag flere steder – et arrangement som skal vise frem den store aktiviteten over hele landet. KNA Eiker er en av 29 lokalavdelinger i Kongelig Norsk Automobilklub, og består av en rekke frivillige som driver med både bakkeløp, bilcross og rallycross.

Annonse

2022 er frivillighetens år hvor Norges viktigste lagarbeid skal feires. Formålet er å synliggjøre og aktualisere frivilligheten og dens betydning for lokalsamfunn landet over. Frivillighetens år er også forankret i regjeringens Frivillighetsmelding.

President i KNA, Geir A. Mo mener det er viktig å formidle det store frivillige lagarbeidet i Norge.

Geir A. Mo roser arbeidet som KNA Eiker gjør for lokalsamfunnet.

– Frivilligheten er limet i samfunnet, noe som særlig gjør seg gjeldende i de enkelte lokalsamfunn. Gjennom frivillig arbeid finner folk venner og gjør noe sammen. Bare i KNA engasjeres 8.000 frivillige årlig med bygging og drift av arenaer og klubbhus, og de står bak en rekke aktiviteter og arrangementer for folk i alle aldre, sier Mo.

– Åpen dag er en fin måte å vise frem den store frivillige innsatsen som legges ned i de ulike lokale avdelingene, og gjengen i KNA Eiker er i så måte et godt eksempel, sier presidenten.

Han trekker også frem avdelingens store satsing på juniorer, hvor de blant annet gir stipend til unge utøvere av motorsport, gratis kurs i bilhåndtering med mer. Kiosksalget på Vestfossen Marken vil gå til denne juniorsatsingen.

– KNA Eiker skaper i tillegg viktige møteplasser der vennskap knyttes og kunnskap formidles, fortsetter Mo.

Kongelig Norsk Automobilklub er Norges første bilorganisasjon og ble stiftet allerede i 1907. I tillegg til å være en organisasjon som taler bilfolkets sak, har KNA en rekke lokale avdelinger som skaper aktiviteter og møteplasser for alle aldersgrupper, og drifter 11 baner rundt omkring i landet.

Del:
Annonse