17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ingvill Holtungen Simensen tok imot Byggeskikkprisen for 2022 som innehaver av Sjokoladesalongen i Vestfossen. Stein Andersen (f.v.) Helge Nilsen og Ellen Randi Henriksen sto for utdelingen (Foto: Bjørn Kristoffersen)

Byggeskikkprisen 2022 gikk til Sjokoladesalongen

Byggeskikkprisen, som deles ut nesten hvert år ved avslutningen av Vestfossen Marken, henger høyt og anses som en viktig pris for å ivareta lokal byggeskikk. I år var det Sjokoladesalongen som fikk prisen etter om bygginger og utvidelser med blant annet det gamle «markenskontoret».
Annonse

Bak denne prisen ligger en tanke om at nærmiljøets utseende, særlig da bygninger, er viktig for almen trivsel. Da Grendeutvalget oppretta Byggeskikkprisen i 1998, var det også et ønske om å gi en ekstra honnør til de som ved restaurering, eller nybygg, søker å ivareta lokal byggeskikk, lokale byggetradisjoner.

Byggeskikkprisen er tidligere delt ut til nye privatboliger, restaurering av forretningsbygg, ombygging av låve, flere restaurerte bolighus, VIFs klubbhus, og til den nye utvida Parken her. Byggene ligger i alle deler av Vestfossen.

Annonse

Juryen i år er Ellen Randi Henriksen, Øivin Kristoffersen og Stein Andersen. Prisen består av diplom, designet av Aina Kristensen, og pokal blåst og gravert av Daniel Erlandsson, Nøstetangen.

Det var kommet fire forslag. Av disse har juryen valgt en vinner som mange ser i det daglige, og et sted som mange Vestfossinger, og tilreisende, gamle som unge, er innom. Her er gamle historiske bygg, faktisk fra før 1900-tallet, som har hatt mange slags virksomhet, forent og gjenbrukt på en flott måte, og gitt nytt liv til sentrum, heter det i begrunnelsen.

Byggeskikkprisen i år går til Sjokoladesalongen i Vestfossen sentrum. Vi gratulerer.

Del:
Annonse