23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

11 av 17 drukningsulykker fra fritidsbåt i sommer skjedde på sjøen. Her deltar redningsskøyta «Ragnar Stoud Platou» i et søk etter en seilbåtulykke utenfor Hvaler i juli.

40 mennesker druknet i sommer – ingen i Drammensregionen

Totalt 40 mennesker mistet livet i drukningsulykker i sommer. 17 av ulykkene skjedde i august, viser Redningsselskapets drukningsstatistikk. Det har ikke vært noen drukningsulykker i Øvre Eiker eller Drammen dette året ifølge statistikken.
Annonse

– Sommeren startet rolig med få ulykker i juni, men i både juli og august har vi dessverre opplevd mange drukningsdødsfall. 17 drukningsdødsfall i august er det høyeste antallet vi har registrert, siden vi tok over ansvaret for den nasjonale drukningsstatistikken for seks år siden, sier Tanja Krangnes, fagleder for drukningsforebygging i Redningsselskapet.

Mange fritidsbåtulykker
Selv om det rapporteres om mindre bruk av fritidsbåt på sjøen i sommer enn de to foregående årene, har antallet drukningsulykker fra fritidsbåt mer enn doblet seg. Mellom juni og august druknet 17 personer i forbindelse med bruk av fritidsbåt, mot åtte i både 2020 og 2021.

Annonse

16 av de 17 som druknet fra fritidsbåt i sommer var menn, av disse var det ett barn.

– Uansett om drukningsulykkene skjer fra båt, under bading eller etter fall fra land, er voksne menn er kraftig overrepresentert i drukningsstatistikken. Fra båt er mer enn 90 prosent menn, sier Tanja Krangnes i Redningsselskapet.

65 prosent av drukningsulykkene fra fritidsbåt i sommer har skjedd på sjøen, mens resten er fordelt mellom innsjø og elv. Tre av ulykkene skjedde fra henholdsvis kano, kajakk og raftingflåte.

Ni badeulykker
I sommer har åtte menn og én kvinne druknet i forbindelse med bading, noe som er én person mindre enn i fjor sommer. Alle de ni personene som omkom i badeulykker, var mellom 30 år og 80 år.

Fall fra land og dykking
I tillegg til har 11 mennesker i sommer omkommet som følge av drukning etter fall fra land. Disse ulykkene har blant annet skjedd i forbindelse med uteliv og under fisking i elver.

I sommer har det også vært to drukningsulykker i forbindelse med dykking, samt ett dødsfall etter at en mopedbil kjørte utfor en kai.

67 har druknet så langt i år
Totalt har 67 personer druknet så langt i år, og fire av disse var norske statsborgere som druknet i utlandet. 59 av de som har omkommet i drukningsulykker var menn, åtte var kvinner. Tre av de 67 var barn under sju år.

Åtte måneder inn i 2022 har åtte personer omkommet i drukningsulykker i både Vestland og Viken. Troms og Finnmark, Nordland, Agder og Innlandet har alle hatt seks drukningsulykker, mens fem personer har druknet i Trøndelag, Møre og Romsdal samt Vestfold og Telemark. Både Oslo og Rogaland har hatt fire drukningsulykker.

Statistikken for juli 2022 er endret fra 15 til 17 drukningsulykker etter ny informasjon. En ulykke under bading og en ulykke etter fall fra land er lagt til.

• Månedsstatistikken er foreløpig, og endres om det framkommer nye opplysninger.

• Ulykker i utlandet der norske statsborgere bosatt i Norge omkommer i drukningsulykker, er tatt inn i som en del av statistikken fra 2022.

• Dødsulykker med fritidsbåt, der dødsårsaken ikke er drukning, er ikke en del av denne statistikken.

Del:
Annonse