17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ordfører Knut Kvale delte ut premien på vegne av Buskerudbyen i går. Se under saken for alle navnene på elevene.

Vant premie for mest aktive på skoleveien 2022

Blide elever skinte om kapp med solen på Ormåsen skole da ordfører Knut Kvale overrakte premien på 5.000 kroner for strålende innsats i årets Aktiv på skoleveien-kampanje.
Annonse

– Det er veldig imponerende og gøy at dere er så gode på å gå og sykle til skolen, roste ordfører Knut Kvale da han kom med diplom og gavekort til elevene som var samlet ute i skolegården. Ormåsen-elevene var de mest aktive på skoleveien av alle i Øvre Eiker i de tre ukene kampanjen varte.

– Jeg går til og fra skolen hele året, jeg, forteller sjetteklassingen Mari Gulliksen. Også de andre elevene som tok en prat med ordføreren, pleier å gå eller sykle til skolen hver dag. Men hva med vinteren da?

Annonse

– Da går vi, sier de i kor.

– Ja, jeg gikk også litt på ski til skolen i vinter, legger Mari til.

Skal kjøpe inn mer aktivitetsutstyr
Elevene var veldig fornøyde med premien som skal brukes på aktivitetsutstyr til glede for alle elevene på Ormåsen skole.

– Får dere vanen med å gå mye fra dere er unge, er det noe dere har igjen for hele livet. Sånn har det i alle fall vært for meg, sier ordfører Kvale.

Skoleveien hans til Hokksund barneskole var i sin tid på rundt fire kilometer, og han gikk stort sett hver dag, om han ikke fikk sitte på med onkelen da.

Over 5.000 elever deltok
I år var det 10-årsjubileum for «Aktiv på skoleveien», som er en av Buskerudbyens mest populære kampanjer. Formålet er å bidra til bedre helse, gode reisevaner og mindre biltrafikk i området rundt skolene.

22 skoler og totalt 5.475 elever fra Øvre Eiker, Kongsberg, Drammen og Lier var med på årets utgave. Kampanjen ble gjennomført fra 25. april til 13. mai, men offisiell premieutdeling var av praktiske grunner først nå.

Tok tilbake seieren
I fjor var det Steinberg skole som vant Aktiv på skoleveien samlet sett. Men i år var det elevene på Oddevall skole som fikk flest poeng av alle. Lier-skolen har også vunnet flere tidligere år.

Kampanjens mål er:
– Fysisk aktivitet: Ved å gå eller sykle til skolen blir elevene mer våkne og får bedre oppmerksomhet.

– Trafikksikkerhet: Ved at færre barn blir kjørt til skolen, reduseres også trafikken ved skolene og gjør det tryggere for alle.

– Sosiale relasjoner: Det skapes gode sosiale relasjoner i løpet av en skolevei. For mange er dette en av de få arenaene de har som ikke er voksenstyrt.

Tekst/foto: Ingunn Larsen, Buskerudbyen

Bildet:
Elevene skal være med på å bestemme hva premiepengene skal brukes til. F.v: Celine Kvam Saghaug, Mari Gulliksen, Synne Gundersen Nergård, Eira Z. Grette, Henriette Dahl Johnsen og Adrian Waal. Bak står ordfører Knut Kvale og rektor Cecilie Formo Eriksen.

Del:
Annonse