2. oktober 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Emil A. Bellen Nordahl er første nestleder i Buskerud Unge Høyre.

Det er lov å lykkes – også for ungdom på boligmarkedet

LESERINNLEGG: «Lov å lykkes» er Unge Høyres slagord for 2022, et slagord som sier seg selv. Du skal ha lov til å lykkes, uansett om du er ung, gammel, mann, kvinne, norsk født eller innvandret. Et begrep som burde vært selvsagt i dagens samfunn, men det er det ikke.
Annonse

Vi i Unge Høyre ønsker at alle skal ha lov til å lykkes, spesielt ungdom. Vi ønsker at ungdom skal være «sjef» i egen hverdag. Derfor skal ungdom ha en mye lettere vei inn på boligmarkedet enn det de har i dag.

For å få flere unge inn i på boligmarkedet, må vi få boligprisene ned. For å få boligprisene ned, bør vi blant annet bidra til å få byggetakten opp sånn at det blir bygget flere boliger. Vi kan med enkle tiltak som å forenkle regelverk og stramme inn på tidsfrister gjøre det raskere, enklere og billigere å bygge nye boliger som er attraktive og trygge å bo i. Hvis dette blir gjort, blir tilbudet bedre og det bidrar til å stabilisere boligprisene.

Annonse

Høye boligpriser og egenkapitalkrav fra bankene gjør det vanskelig for unge å komme inn på boligmarkedet.

Solberg-regjeringen utvidet BSU-ordningen fra 150.000 til 300.000 kroner. Dette ble gjort for å hjelpe flere unge til å spare til sin første bolig. Små leiligheter er særlig attraktive for førstegangskjøpere. Derfor har vi fritatt halvparten av de minste leilighetene fra tilgjengelighetskrav i TEK 17, noe som betyr at leilighetene blir billigere å bygge, og da også billigere å kjøpe.

Det som skurrer litt er at Arbeiderpartiet ønsker å fryse BSU-ordningen på 25.000 kroner pr. år, noe som gjør at unge vil sitte fast ved «portene» til boligmarkedet.

Det er ikke bare at venstresiden vil la unge vente ved «portene» til boligmarkedet, de vil også sende dem i motsatt retning og inn på barnerommet igjen med eiendomsskatten. For folks hjem skal ikke være et skatteobjekt. En usosial skatt som rammer uavhengig av inntekt og betjeningsevne, noe som gjør at mange unge ikke kan ha råd til å eie egen bolig.

Leie-til-eie-boliger er noe som kan gjøre det enklere for ungdom å skaffe seg bolig. Det gir kjøperen mulighet til å kjøpe boligen de leier til en fast pris i løpet av fem år. Da får de sjansen til å spare opp til større egenkapital samtidig som de også får ta del i prisstigningen som skjer i mellomtiden.

Kommunene skal kunne stille krav til utbyggere om at førstegangskjøpere prioriteres, sånn at unge faktisk har en mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet. Skatteloven skal endres sånn at leie-til-eie-modeller enklere kan etableres i borettslag.

Boliglånsforskriften skal utredes om den kan justeres for å kunne tilby boliglån for førstegangsetablerere, der egenkapitalen er lav, men der de allikevel kan betjene et lån.

Det skal være lov for unge å lykkes, de skal få være «sjef» i egen hverdag og de skal få en lettere vei inn på boligmarkedet.

Emil A. Bellen Nordahl
1. nestleder i Buskerud Unge Høyre

Del: