16. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Den nye gang- og sykkelveien på Loesmoen er endelig ferdig. Strekningen på 400 meter har kostet ni millioner å bygge. (Foto: ØEK)

Tok tid – men nå er ny gang- og sykkelvei på Loesmoen ferdig

Det har tatt lang tid, men siden våren har det skjedd mye langs Drammensveien på Loesmoen. Nå står en ny strekning med gang- og sykkelvei ferdig, i stor grad finansiert av midler fra Buskerudbyen.
Annonse

Den nye veien på Loesmoen er 400 meter lang og kombinert for sykkel og gående. Prislappen er ni millioner kroner. Det meste av dette er belønningsmidler fra Buskerudbyen, melder kommunen på sine Facebooksider.

– Det nye veistrekket er en del av den regionale sykkelveitraseen i Buskerudbyen. Vi håper den blir til stor glede for innbyggerne våre, og at den blir mye brukt fremover. Den har som mål å binde sammen de regionale utviklingsområdene med et helhetlig sykkelveinett, sier tjenesteleder for avdeling Vei og park i Øvre Eiker kommune, Morten Tronrud.

Annonse

En milliard kroner fra staten
Buskerudbysamarbeidet mottok en milliard kroner i statlige midler i perioden 2010–2021. Samarbeidet har forpliktet seg til å jobbe mot et nullvekstmål i avtalen med staten for å kunne søke om belønningsmidler. Dette betyr i praksis at trafikkveksten i persontrafikken i vårt distrikt skal skje med kollektivtrafikk, sykling og gåing.

Søker nye belønningsmidler
Kommunestyret i Øvre Eiker godkjente i sitt ekstraordinære møte 16. august ny belønningsavtale for Buskerudbyen. Avtalen sikrer at Buskerudbyen, og dermed også Øvre Eiker, får statlige midler til blant annet å videreutvikle busstilbudet, senke priser på kollektivreiser og bedre tilbudet til syklende.

Del:
Annonse