1. februar 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kjetil Lein, kommuneingeniør og visepresident i NITO, sier det er mye du kan gjøre for å holde huset ditt vedlike selv. Renske takrenner er en av dem.

Slik tar du vare på huset ditt på en best mulig måte

Hvordan vedlikeholde og beskytte huset ditt? Flere av ingeniørrådene kan du gjøre selv uten at det koster deg annet enn litt arbeidsinnsats.
Annonse

Fuktige høst- og vinterdager er slitsomme for bolighus. Det er særlig vann som er den store fienden. Forsikringsselskapene betaler ut milliarder av kroner etter vannskader hvert år, og mange av skadene kunne vært unngått dersom boligeier hadde vært mer observant.

Et godt vedlikeholdt hus sikrer deg mot skader og bevarer verdien på eiendommen din. Men hva skal du egentlig gjøre for å ta vare på boligen? Hva kan du pusle med selv, og hva bør du få eksperter til å hjelpe deg med?

Annonse

– Du kan gjøre mer enn du kanskje er klar over, sier Kjetil Lein, kommuneingeniør og visepresident i NITO, Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer.

– Men arbeid som krever faglig innsikt, bør overlates til profesjonelle håndverkere. Hyppige inspeksjoner lønner seg, legger han til.

Ifølge Lein bør du gjøre det til en god vane å inspisere hele boligen minst én gang i måneden.

– Du bør gå opp på taket og sjekke at det ikke er løse stein eller papp, krype inn på loftet og se etter lekkasjer og gjøre det samme i de innerste kjellerkrokene.

– Ta gjerne bilder når du inspiserer, dette er god dokumentasjon til bruk dersom du skulle få en skade.

Lein er én av mange ingeniører som er opptatt av godt vedlikehold. Som kommuneingeniør har han sett mange eksempler på skader som har oppstått på grunn av slitasje og dårlig vedlikehold.

– Å ta godt vare på huset er avgjørende for levetiden på det. Holder du huset godt vedlike får du også en bedre pris når du en dag skal selge, sier han.

Dreneringsrør går ofte tette på grunn av løv og kvist. Sørg for at de er åpne. Da kan du spare deg for potensielt store skader på eiendommen din.

Er du huseier må du sørge for vedlikehold
Som huseier plikter du å føre tilsyn med boligen og å utføre vedlikehold og reparasjoner.

Skader som skyldes manglende vedlikehold blir som hovedsak ikke dekket av forsikringen, så det kan bli dyrt dersom du forsømmer boligen.

– Enkelte ting kan vi gjøre selv, andre ting bør vi ha fagfolk til å gjøre for oss. Lein oppfordrer deg til å gå gjennom listen under og å ta grep:

Dette kan du gjøre selv
• Rens takrenna: Rens nedløpsrør og takrenner for løv, kvist og lignende. Led vann fra taknedløp i god avstand bort fra huset, eller koble det til felles overvannsledning som leder vannet bort fra huset.

• Se etter lekkasje og fuktskader: Kontroller vegger, tak og loft for vanninntrenging. Se etter tegn på lekkasjer og fuktskader. Typiske eksempler er at maling flasser av, tapet løsner. Råte i vegger, karmer og skjøter – overganger ses ofte som misfarging. Sjekk særlig rundt piper, rør, luftekanaler osv.

• Monter frostvakt og ha litt varme på hytta: For hus eller fritidsboliger som ikke er i bruk eller lite i bruk om vinteren, anbefales det å montere «frostvakt» for å unngå frost og dermed at rør ikke fryser. Sprukne vannrør er et stort problem. Ikke vær kjip, ha på litt «lunk» i huset eller hytta, det kan være en billig forsikring.

• Ikke bruk toalettet som søppelbøtte: Det er KUN tiss, bæsj og dopapir som skal i do. Andre ting bidrar bare til å svekke rørsystemet: Q-tips, sanitærbind, frityrolje og annet stekefett, engangskluter, våtservietter og filler, tannpirkere, kondomer, teposer med mer skal IKKE kastes i do.

Noe av dette kan du gjøre selv
• Sjekk rør og drenering: Ta en skikkelig rørsjekk og kontroller dreneringen rundt huset. Er den ødelagt, må den skiftes eller repareres. En rørinspeksjon vil avdekke eventuelle skader og viser om røtter etc. har ødelagt eller trengt inn i dreneringen. Gamle betongrør kan ha forvitret og gamle jernrør kan ha rustet i stykker. En god drenering, senker grunnvannsnivået. Derfor er det viktig at den er utført riktig og ligger dyp nok.

• Isoler og beskytt grunnmuren: Puss ødelagt mur og evt. påfør beskyttende membran, isoler og/eller legg på grunnmurspapp (knotteplast). Benytt trykkbrytende og drenerende masse inn mot muren (pukk og duk). Unngå å legge blomsterbed helt inntil muren. Moderne isolasjon har to funksjoner: Isolasjon, men den beskytter også murveggen mot klima og skiftende værforhold.

• Få overflatevann bort fra huset: Hindre at overflatevann renner inn mot huset. Terrenget skal helle bort fra bygningen: Sørg for at det er fall fra huset. Det betyr at vannet skal renne bort fra huset. En tommelfingerregel er at helningen skal være minst 15 cm, regnet fra husveggen og tre meter ut. Dersom det er vanskelig å få «fall» bort fra huset, kan du lage en ledegrøft eller drensgrøft.

Få hjelp av fagfolk – kontakt en rørlegger
• Unngå tilbakeslag: Utfordringer med tilbakeslag fra avløpsrør eller lignende kan løses ved å montere «tilbakeslagssikring» som for eksempel «tilbakeslagsventil» (membranventil, flottørventil, klaffeventil).

• Bruk stengbare gulvsluk: Hindre vanninntrenging fra sluk ved å montere stengbare gulvsluk (flere alternativer).

• Benytt pumpe: Pumpe regnes som den sikreste måten for å unngå at avløpsvann (kloakk) trenger inn i huset/kjelleren. Pumpe er kostbart og krever en del oppfølging og vedlikehold samt strømtilknytning. Pumpe kan også monteres for å håndtere overvann i trappenedløp, innkjørsel, nedkjørsel til garasje eller lignende.

• Installer vannsensor: Det er mulig å installere vannsensor med alarm, en såkalt vannalarm eller vanndetektor.

Når skaden har skjedd – hva gjør jeg?
Kjetil Lein sier at om situasjonen er akutt må du skaffe deg hjelp så snart som mulig.

• Ambulanse – politi – brannvesen: Om liv og helse står i fare – ring nødetatene: Brann 110, politi 112, helse 113.

• Rørlegger: I tillegg til det rørtekniske, hjelper de deg også med å skaffe slamtømmefirma om det er nødvendig.

• Brannvesen: Kan hjelpe deg med lensepumper og sugeutstyr for å fjerne vann.

• Kommunen ved vann- og avløpsenheten: Disse kan hjelpe med vannstenging, har lokalkunnskap om rørsystemene og vet hva slags type vann- og avløpssystem boligen er tilknyttet.

• Forsikringsselskap: Meld skade så tidlig som mulig. De kan bistå med dine rettigheter, hva forsikringen dekker og hva du har krav på av hjelp, for eksempel til avfuktning og tørking av boligen.

Slike dreneringsrenner fyller seg gjerne med jord og skitt. De bør derfor tømmes med jevne mellomrom.
Del: